Rahvusarhiiv

Ava otsing

Tartu uurijatunnis 2. septembril: Enne 1917. aastat Venemaale rännanute andmed

Sügishooaja esimeses Tartu uurijatunnis tutvustab arhivaar ja kasutusosakonna asejuhataja Kadri Tooming võimalusi, kuidas leida andmeid enne 1917. aastat Venemaale väljarännanute kohta.

Rahvusarhiivis on hoiul mitmeid allikaid, millest on võimalik leida andmeid väljarändamise aja kohta, aga ka teada saada, kuhu elama asuti. Mõnel harvemal juhul on võimalik välja selgitada infokilde ka elust uues paigas. Viimase kohta leiab mõistagi rohkem andmeid Venemaa arhiividest. Tänu koostööprojektidele on Rahvusarhiivi uurimissaalides võimalik kasutada digitaalseid koopiaid mitmest Vene arhiivist. Juttu tuleb ka Vene arhiivide pakutavatest veebipõhistest otsivõimalustest allikate leidmiseks ja kasutamiseks.

Uurijatund toimub kolmapäeval, 2. septembril algusega kell 15 Rahvusarhiivi peahoones Tartus, Nooruse 3. Uurijatund on tasuta, palume igal huvilisel täita vaid allpoolne registreerimisvorm. Lähem teave: Kadri Tooming, 738 7519. Kõik huvilised on lahkelt oodatud!

Uurijatund Tartu