Rahvusarhiiv

Ava otsing

Tuna 2016/4

2016. aasta viimane Tuna number on erakordselt laia ja intrigeeriva teemavalikuga. Neitsilikkuse väärtust eestlaste ja lätlaste hulgas valgustav avalugu legendaarse Põltsamaa pastori August Wilhelm Hupeli sulest ei ole juhuslik, vaid annab tugeva tõuke järgnevale käsitlusele eestlaste seksuaalkäitumisest rahvaluulena talletunud allikate põhjal Mati Lauri ja Merili Metsvahi uurimistöös.

Pikemate käsitluste veerust leiab lugeja lisaks Mait Kõivu analüüsi Kreeka demokraatia sünni põhjustest, Feliks Gornischefi ülevaate baltisakslaste rollist Vene Keisririigi välisteenistuses ja Euroopa poliitikas Aleksander I valitsemisajal ning Jaak Valge uuringu Eesti esimesest rahvahääletusest, mis sai teoks 1923. aastal algkoolide usuõpetuse küsimuses.

Dokumendi rubriigist saab põhjaliku teadmise Juri Lotmani ja Zara Mintsi arhiivide hetkeseisust, samuti mälestustele tugineva ülevaate Reet Littoveri elust sümboolse järjena 2016. aasta esimeses Tunas avaldatud loole tema abikaasa Hans Littoveri saatusest Teise maailmasõja keerises.

Ja juba juurdunud tavana on igas Tuna numbris rida ainulaadseid fotosid, sissevaade kultuuriloolise arhiivi varamusse (sel korral Hella Talviku kirjad), sisukaid arvustusi ja mitu lühiülevaadet kultuuriloo suurkujudest ja lähimineviku sündmustest ajaloo- ja arhiivipõllul.

Tuna on leitav meie veebipoest ja suurematest kauplustest, sisukat lugemist!