Rahvusarhiiv

Ava otsing

Uurimissaaliloeng 29.03 – „Mulkide nime saamisloost ehk kas mulgid on tõesti lollid?”

29. märtsil kell 17 peavad geograaf Taavi Pae ja ajaloolane Kersti Lust Rahvusarhiivi peahoones Noora (Nooruse 3, Tartu) loengu „Mulkide nime saamisloost ehk kas mulgid on tõesti lollid?”

Intrigeeriva pealkirjaga ettekanne uurib, kas praeguseks käibetõeks muutunud seisukoht, et Mulgimaa nimi tuleb lätikeelsest sõnast muļķis, muļķe ‘rumal, lollpea’, on põhjendatud. Kõlaline sarnasus läti sõnaga muļķis on küll ilmne ja pärinemine sellisest sõnast on kahtlemata ka põnev, kuid veenvad tõendid etnonüümi läti päritolu kohta siiani puuduvad. Ilukirjandust, ajakirjanduslikku poleemikat, mälestusi, asustusloolisi ja rändega seotud allikaid omavahel põimides nähtub, et mulkide nimi pigem ei pärine lätlastelt, vaid tartlastelt ning see levis seoses talude päriseksostmisega. Ettekanne räägib, kuidas on omavahel seotud kohanimi Mulgi, mulkide osturänne 19. sajandi kolmandal veerandil ning mulgi nime kujunemine eesti kultuuriruumis.

29. märtsi loenguga taaskäivitab Rahvusarhiiv uurimissaaliloengute sarja, mille eesmärgiks on kutsuda esinema ja oma põnevamaid arhiivileide tutvustama neid teadlasi ja uurijaid, kes on meie uurimissaalis sagedased külalised.