Rahvusarhiiv

Ava otsing

Kristel Tammik

Tallinna kogumisosakond
Arhivaar-inspektor

Tel: 693 8029
E-mail: Kristel.Tammik[at]ra.ee

Tööülesanded

Ametijuhend

Haridus

Eriala: Ajalugu, arhiivindus
Haridustase: Magister