Rahvusarhiiv

Ava otsing

„8. armee ületab erikäsuga määratud päeval Eesti riigipiiri ja tungib peale…“. Dokumente Eesti sõjalisest okupeerimisest 1940. aasta suvel

Autorid:Tannberg, Tõnu / Tarvel, Enn

Number: 2006, 4