Rahvusarhiiv

Ava otsing

Kuidas Moskvas valmistati ette 1950. aasta märtsipleenumit. ÜK(b)P Keskkomitee otsus „puudustest ja vigadest“ EK(b)P KK töös

Autor:Tannberg, Tõnu

Number: 2010, 1