Liigu põhisisu juurde
Tagasi

Kuidas Moskvas valmistati ette 1950. aasta märtsipleenumit. ÜK(b)P Keskkomitee otsus „puudustest ja vigadest“ EK(b)P KK töös