Rahvusarhiiv

Ava otsing

Andmekogude arhiveerimise infopäev 24.01

Rahvusarhiiv hindas 2017. aastal Riigi Infosüsteemi haldussüsteemis RIHA registreeritud andmekogusid ja selgitas välja need andmekogud, millel on arhiiviväärtus. Arhiiviväärtuslikud andmekogud tuleb Rahvusarhiivile arhiiviseaduse kohaselt üle anda.

Teema selgitamiseks korraldas arhiiv 24. jaanuaril 2018 infopäeva, kus räägiti Rahvusarhiivi rollist arhiiviväärtuslike andmekogude väljaselgitamisel ja arhiveerimisel. Ühtlasi tutvustati andmekogude arhiveerimise nõudeid, tehnilist protsessi ja töövahendeid ning vastati küsimustele, mis saabusid asutustelt hindamisotsuse kavandile.

Allpool saab tutvuda infopäeva slaidide ja videosalvestustega. Täpsemate küsimuste ja andmekogu üleandmise huvi korral palume kirjutada kogumine@ra.ee.

 


 

 Tervitussõnad.  Toivo Jullinen, riigiarhivaari asetäitja. Ettekande slaidid

Andmekogude hindamine ja mida see kaasa toob. Pille Noodapera ja Hanno Vares, riigiarhivaari nõunikud. Ettekande slaidid


Andmekogu arhiveerimise praegune tehniline protsess. Kuldar Aas, digitaalarhiivi asedirektor. Ettekande slaidid

Demo: tarkvara relatsiooniliste andmebaaside arhiveerimiseks ja taaskasutamiseks. Lauri Rätsep, digitaalarhiivi juhtivspetsialist

 

Vaata ka: