Rahvusarhiiv

Ava otsing

Helen Riismaa

Tartu kasutusosakond
Arhivaar

Tel: 7387 543
E-mail: Helen.Riismaa[at]ra.ee

Tööülesanded

Ametijuhend

Haridus

Eriala: Ajalugu
Haridustase: Kõrgharidus