Rahvusarhiiv

Ava otsing

Stalini isikukultus

Vaata videot ning vasta küsimustele. Tegemist on Nõukogude Eesti ringvaatega 1949. aastast.

 

+
-
Saada vastus õpetajale

Leia õige vastus.
NB! Valida võib ka mitu vastusevarianti korraga.

 


+
-
Taust

Stalinistlikus ühiskonnas valitses ideoloogiline surutis. Nõukogude Liidu sulgemine raudse eesriide taha tõi endaga kaasa eraldumise maailma teadusest ja kultuurist ning takistas oluliselt ühiskonna edenemist. Kirjanduses ja kunstis oli nõutav Nõukogude ühiskonna lakeeritud käsitlemine ja ülistamine, mõõdutundetult juurutati juhikultust. Jossif Stalin sai keskseks tegelaseks kirjandusteostes, kunstis, kinolinal ja teatrilaval.

(Tannberg, Tõnu. Hilisstalinistlik Eesti ENSV. Eesti ajalugu VI. Tartu, 2005.)

+
-
Õpetajale

Ülesanne sobitub põhikooli III astme ja gümnaasiumi õppekavaga, kus stalinistlikku režiimi käsitletakse.

Õpilasel on võimalik ülalt (Saada vastus õpetajale) õiged vastused otse õpetaja e-mailile saata.

+
-
Loe lisaks