Rahvusarhiiv

Ava otsing

Rahvusarhiiv 100

 

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi kõne 02.03.2020

Riigiarhivaar Priit Pirsko kõne 02.03.2020

Fakte Rahvusarhiivi ajaloost:

  • 1920 – arhiivikomisjoni esimene koosolek, millega määrati riikliku arhiivisüsteemi rajamine
  • 1921 – tegutsema hakkasid kaks keskset arhiivi: Eesti Riigi Keskarhiiv ajalooliste dokumentide hoidjana Tartus ja Riigiarhiiv tegutsevate asutuste dokumentide haldajana Tallinnas
  • 1935 – Eesti esimene arhiiviseadus
  • 1939 – Eesti Arhivaaride Ühingu asutamine
  • 1940–1988 – endise arhiivikorralduse katkemine, arhiivide sovetiseerimine ja arhiiviainese salastamine
  • 1988–1998 – arhiivide desovetiseerimine, üleminek kaasaegsele arhiivikorraldusele ja arhiiviainese avalikustamine
  • 1998 – Eesti teine arhiiviseadus
  • 1999 – Rahvusarhiivi moodustamine endiste kesksete arhiivide baasil
  • 2011 – Eesti kolmas arhiiviseadus
  • 2017 – Rahvusarhiivi peahoone Noora avamine Tartus

Lisateavet Rahvusarhiivi lähiajaloost: