Rahvusarhiiv

Ava otsing

Andmekogude arhiveerimise infopäev 24.01

Rahvusarhiiv hindas 2017. aastal RIHAs registreeritud andmekogusid ja selgitas välja need andmekogud, millel on arhiiviväärtus. Arhiiviväärtuslikud andmekogud tuleb Rahvusarhiivile arhiiviseaduse kohaselt üle anda.

Infopäeval räägime Rahvusarhiivi rollist arhiiviväärtuslike andmekogude väljaselgitamisel ja arhiveerimisel. Tutvustame andmekogude arhiveerimise nõudeid, tehnilist protsessi ja töövahendeid. Samuti vastame küsimustele, mis saabusid asutustelt hindamisotsuse kavandile.

Ootame Teie aktiivset osalemist infopäeval ja otsime koostööpartnereid, et jätkata praeguste protsesside ja lahenduste parendamist ning jõuda sujuvate ja lihtsate üleandmisteni!

Kes on oodatud: arhiiviväärtuslike andmekogude vastutavad ja volitatud töötlejad – dokumendihalduse ja IT juhid.

Vaata ka:

Registreerimine on lõppenud!

Täiendavate küsimustega palume pöörduda aadressil kuldar.aas@ra.ee

Päevakava pdf

 24.01.2018

Ühisministeeriumi suur konverentsisaal, Suur-Ameerika 1, Tallinn

13:00 – 13:30   Saabumine ja soojad joogid

13:30 – 13:45 — Tervitussõnad.  Toivo Jullinen, riigiarhivaari asetäitja

13:45 – 14:30   Andmekogude hindamine ja mida see kaasa toob. Pille Noodapera ja Hanno Vares, riigiarhivaari nõunikud

14:30 – 15:00 — Andmekogu arhiveerimise praegune tehniline protsess. Kuldar Aas, digitaalarhiivi asedirektor

15:00 – 15:30 — Demo: tarkvara relatsiooniliste andmebaaside arhiveerimiseks ja taaskasutamiseks. Lauri Rätsep, digitaalarhiivi juhtivspetsialist