Rahvusarhiiv

Ava otsing
Arhiivitunnid

UUS! Talupoeg ja pärisorjus

Sihtrühm: Gümnaasium
Kestus: 60-75 minutit

Tunni eesmärk on arhiividokumentidega töötades kaardistada, milline oli talurahva õiguslik olukord 17.-19. sajandil. Uurime nii ajalooteaduses tuntud pärisorjuse teemat käsitlevaid alusdokumente kui ka vähem kasutust leidnud mõisnike ja talupoegade küsimusi kajastavaid arhivaale. Tund seab eesmärgiks arhiiviallikatest informatsiooni ammutamise ning teemakohaste, arutelule kutsuvate küsimuste esitamise.

Tund eeldab aktiivset osavõttu.

Lisainfo:
Arhiivikool[at]ra.ee
7387582 / 7387583