Rahvusarhiiv

Ava otsing

Jaan Tõnisson. Maanõukogu

Types: 20. sajand / allikas / dokument / Eesti iseseisvumine / fotod / Jaan Tõnisson / Maanõukogu

Vanuseaste: gümnaasium / põhikooli III aste

Tutvu esitatud fotode ning dokumentidega ning mõtiskle järgnevatel teemadel:

  • Millest dokumendid kõnelevad?
  • Kui olulised on antud dokumendid Eesti ajaloos?
  • Kuidas kirjeldaksid Jaan Tõnissoni rolli Eesti iseseisvuses ning milline mulje jääb Tõnissonist kui isikust?

NB! Maanõukogu protokolli (RA, ERA.78.1.110 l. 11-12) juures pööra eelkõige tähelepanu päevakorrapunktile nr 2.

 

Artiklikatkendi transkriptsioon (Postimees, 27. oktoober 1917):

Ainult üks asi on selge:

Meil kui rahwal tuleb praegusel ajaloolikul silmapilgul wiibimata kõiki neid awaraid wõimalusi ära kasutada, mis nüüdne olukord meile Eesti rahwuspolitiliste paleuste teostamiseks annab. 

Niipalju kui on näha, on Wenemaa rewolutsioonilise demokratia äärmine tiib, kes nüüd Wenemaal riiklise wõimu oma kätte wõtab, rahwaste politilise enesemäärawuse põhjusmõtte poolt. 

Eesti rahwal tuleb siis nüüdsel silmapilgul kõigi meie poliitiliste ja sotsialiste rühmade ja liikidega ühemeelselt seks tegewusse astuda, et Wenemaa rewolutsioni laenetest waba Eesti üles kerkiks, kus rahwas kõigis oma kihtides tõsise demokratismuse alusel sotsialise õigluse waimus oma saatuse kujundamise ja oma elunõuete rahuldamise üle ise otsustaks!

Kellel meie hulgast, sõbrad, ei tõuseks tahtmine nüüdsel keerulisel ajal, kus kõik kindluseta waaruma näikse, julgesti tegewusesse astuda, et Eesti rahwa tuleviku teenistuses töise wabaduse ja õiguse nimel täies kindluses tööle asuda?

27.X.17 J. Tõnisson