Rahvusarhiiv

Ava otsing

Mida hoitakse muuseumis ja mida arhiivis?

Types: esemelised allikad / interaktiivne / kirjalikud allikad

Vanuseaste: Põhikooli I aste / põhikooli II aste

Sorteeri nimetatud esemed selle järgi, kas neid hoitakse tavaliselt muuseumis või arhiivis.
Sorteerimiseks tõmba ese hiirega õigesse kasti. Oma vastuseid saad kontrollida, kui vajutad all paremal nurgas asuvat sinist nuppu.


+
-
Õpetajale

Ülesanne sobib hästi 5. klassi õppekavaga, kus tegeletakse erinevate allikate liikidega, nende kasutamise ja hoidmisega.

Seda ülesannet võib lahendada iga õpilane eraldi, aga võimalik on seda ka koos teha, kui näiteks ülesanne seinale projitseerida ning siis koos klassiga arutleda, milline ese sobib millisesse tulpa ja miks. Distantsõppel on võimalik vastuseid kontrollida nii, et õpilane teeb valmis harjutusest print screeni ning saadab selle õpetajale.