Liigu põhisisu juurde

Standardid

Info- ja dokumendihalduse Eesti standardeid koostab põhiliselt standardimise tehniline komitee EVS/TK 22 Informatsioon ja dokumentatsioon. Komitee on informatsiooni ja dokumentatsiooni standardimisest huvitatud juriidilistest isikutest vabatahtlikel ja võrdsetel alustel moodustatud kogu.

Komitee on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse struktuuriüksus ning tema eesmärgiks on Eesti standardite ja standardilaadsete dokumentide ettevalmistamine, ülevaatamine ning osalemine rahvusvahelises ja Euroopa standardimises oma käsitlusalal.

Rahvusarhiivi arhiivikirjelduse elementide aluseks on Rahvusvahelise Arhiivinõukogu (ICA) eestvedamisel välja töötatud standardid ISAD(G) ja ISAAR(CPF).

Oma digitaalarhiivi arendamisel on Rahvusarhiiv aluseks võtnud ISO 14721:2003 Space data and information transfer systems – Reference model (OAIS).