Liigu põhisisu juurde

Veel juhiseid

Rahvusarhiivi infokiri asutustele

Jagame praktilisi teadaandeid ja soovitusi. Liitu siin!

Digitaalne info

Rahvusarhiivi digiteerimise juhis asutustele UUS!

Juhis kirjeldab nõudeid arhiiviväärtuslike tekstidokumentide ja fotode digiteerimisel. Soovitame nõudeid järgida ka mitte-arhiiviväärtuslike dokumentide digiteerimisel, eriti juhul, kui asutus plaanib pärast digiteerimist analoogkandjal teabe hävitada.

Arhiivivormingute juhis asutustele UUS!

Juhis kirjeldab ja põhjendab arhiivivormingute valikuid ning annab asutustele soovitusi, millises vormingus arhiiviväärtuslikke dokumente luua. Selles on vormingud grupeeritud ja ära näidatud, millised on Rahvusarhiivi poolt eelistatud ning millised on riskantseteks ja mittesoovitavateks tunnistatud. Juhist järgides saame maandada riski, kus digiarhivaalid võivad pikaajalisel säilitamisel muutuda kasutuskõlbmatuks. Juhis selgitab VV määruse “Arhiivieeskiri” lisa nr 1 arhiivivormingute kohta.

Rahvusarhiivi digiteerimise standard 2022 UUS!

Rahvusarhiivi standard reguleerib eelkõige Rahvusarhiivi digiteerimistöid ja sätestab parameetreid. Siiski võivad standardid kasutada ka asutused, eriti arhiivimoodustajad, kes peavad olema kindlad digiteerimisprotsessi väljundi kvaliteedis või digiteerima teavet, mida kavatsetakse Rahvusarhiivi üle anda.

Korrastamine ja kirjeldamine

Arhiivikirjelduse elementide loend. Vers. 3.0 

Juhis annab nõuded ja soovitused arhiivikirjelduste koostamiseks kujul, mis võimaldab arhivaale avalikku arhiivi üle anda. Juhis on aluseks Rahvusarhiivi metaandmeskeemile, mis tagab süsteemide koostoime.

Ohutus

Ohuplaani koostamine *

Juhis esitab soovitusi mäluasutuses või asutuse arhiivis ohuplaneeringuprotsessi etapiviisiliseks käivitamiseks, visuaalse riskianalüüsi teostamiseks, ennetusmeetmete kavandamiseks, tegutsemisjuhiste ja teavitamise korra väljatöötamiseks, ressursside planeerimiseks ning ohuplaani kirjutamiseks.

* Palume arvestada, et tegu on mõnda aega tagasi koostatud juhisega, milles olevad veebilingid, viited õigusaktidele ja muu operatiivset laadi teave võib olla aegunud. Meie hinnangul ei kahanda see juhise sisulist väärtust. Küsimuste ja probleemide korral palume pöörduda kogumine@ra.ee

Kahjustusega arhivaalid

Veekahjustusega arhivaalide käsitsemine *

Juhis kirjeldab erinevat tüüpi arhivaalide võimalikke veekahjustusi, arhivaalide evakueerimise ettevalmistamist ja teostamist ning vahendeid ja meetodeid kahjustunud arhivaalide pakendamiseks, märgistamiseks, külmutamiseks ja konserveerimiseks.

* Palume arvestada, et tegu on mõnda aega tagasi koostatud juhisega, milles olevad veebilingid, viited õigusaktidele ja muu operatiivset laadi teave võib olla aegunud. Meie hinnangul ei kahanda see juhise sisulist väärtust. Küsimuste ja probleemide korral palume pöörduda kogumine@ra.ee

Eksponeerimine

Arhiivimaterjalide eksponeerimine *

Rahvusvahelise Arhiivinõukogu (ICA) säilituskomitee poolt koostatud juhise tõlge eesti keelde. Sisaldab juhtnööre paberkandjal arhiivi- ja raamatukogumaterjalide eksponeerimiseks ja transpordiks.

* Palume arvestada, et tegu on mõnda aega tagasi koostatud juhisega, milles olevad veebilingid, viited õigusaktidele ja muu operatiivset laadi teave võib olla aegunud. Meie hinnangul ei kahanda see juhise sisulist väärtust. Küsimuste ja probleemide korral palume pöörduda kogumine@ra.ee

Originaalfotode eksponeerimine näitusel

Juhis käsitleb originaalfotode eksponeerimisega seonduvat problemaatikat ning kirjeldab, millised on võimalikud valikud ja viisid fotode eksponeerimiseks, lähtudes menetluse ja vormistuse eripärast ning seisukorrast. Samuti on välja toodud levinumad eksponeerimisest tingitud kahjustused ja võtted nendest hoidumiseks – sobivate keskkonna-tingimuste loomise ning õigete käsitsemisvõtete rakendamise abil.