Rahvusarhiiv

Ava otsing

„On kiik küla sees kõige kõlvatu elu hakatus!“

Kes on süütu ja kellele anda vitsa? 19. sajandi kohtulood rokivad täiega – neis on vürtsi ja värvi elu erinevatest tahkudest.

Kohtukirjutaja toob meieni tollaste inimeste keelekasutuse selle mahlases eheduses.

Ootame teid osalema meelelahutuslikku programmi, milles osalejad saavad enam teada vallakohtu protokolliraamatute ainesest, kohtumehe töö dilemmadest ning kiigata sisse 19. sajandi vallakohtusse.