Rahvusarhiiv

Ava otsing

Konsultatsioonid ja konserveerimine

Konsultatsiooniteenused

Konserveerimis- või säilituskava, säilitustingimusi ja –seisundit käsitlev konsultatsioon või sellealase ekspertarvamuse koostamine25,00 €/tund
e fotode, filmide, video ja helisalvestiste säilitamise, konserveerimise
ja digiteerimise küsimustes
25,00 €/tund
Uurimistöö ja isikliku teabevajaduse eesmärgil esitatud päringule vastamine
15,00 €
Arhiivifotodest näituse koostamine10,00 €/tund
Lisandub materjalide maksumus

Konserveerimistööd

Paberi ja köite konserveerimine17,00 €/tund
Lisandub materjalide maksumus
Laenutatava 35mm filmi rulli (filmisäiliku) ettevalmistamine 50,00 €
Digiteeritava kitsasfilmi rulli (filmisäiliku) ettevalmistamine15,00 €
Arhivaali ettevalmistamine deponeerimiseks näitusel väljaspool Rahvusarhiivi9,00 €/tund
Külmutamisteenus (kuni -45 °C; külmiku mõõtmed 932x1664x665 mm)45,00 €/10 päeva

Arhivaali reproduktsioon

Arhivaali reproduktsiooni ettevalmistamine7,00 €
Arhivaali reproduktsiooni tellimisel tasutakse selle valmistamisega seotud
kaasnevad kulud
Konsultatsiooniteenuse kasutamisel väljapool Rahvusarhiivi lisatakse teenuse hinnale kaasnevad lisakulu.

Hinnakiri on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega.