Rahvusarhiiv

Ava otsing

Konsultatsioonid ja konserveerimine

Konsultatsiooniteenused

Konserveerimis- või säilituskava, säilitustingimusi ja –seisundit käsitlev konsultatsioon või sellealase ekspertarvamuse koostamine16,00 €/tund
Nõustamine filmide konserveerimise ja digiteerimise küsimustes20,00 €/tund
Uurimistöö ja isikliku teabevajaduse eesmärgil esitatud päringule vastamine
15,00 €
Arhiivifotodest näituse koostamine10,00 €/tund
Lisandub materjalide maksumus

Konserveerimistööd

Paberi ja köite konserveerimine14,00 €/tund
Lisandub materjalide maksumus
Arhivaali ettevalmistamine deponeerimiseks näitusel väljaspool Rahvusarhiivi6,40 €/tund
Konsultatsiooniteenuse kasutamisel väljapool Rahvusarhiivi lisatakse teenuse hinnale kaasnevad lisakulu.

Hinnakiri on kinnitatud haridus- ja teadusministri määrusega.