Rahvusarhiiv

Ava otsing
EraldamineEraldamineOhjeEeldusVajadusEeldusEeldusEeldus1LIIGITAMINEJA OHJAMINE2DOKUMENTIDELOOMINE3HOIDMINE ASUTUSES4HINDAMINE5DOKUMENTIDE HÄVITAMINE6ARHIVAALIDE ÜLEANDMINE

Liigitamine ja ohjamine

ASUTUSRAHVUSARHIIVMKMLIIGITAMINE JALIIGITUSSKEEMI KOOSTAMINE4HINDAMINE2DOKUMENTIDELOOMINEALGUSAndmete kogumine ja kontekstitundmaõppimineFunktsioonide analüüsimineLiigitusskeemi tuletamineLiigitusüksuste järjestamineAndmekogude, EDHSide ja auviste esitamine liigitusskeemisLiigitusüksuste tähistamine japealkirjastamineKas asutus on arhiivimoodustaja?Põhifunktsioonide kirjeldamine javolitusnormide esitamineLiigitusskeemi kavandi vormistamieLiigitusskeemi kooskõlastamineSäilitustähtaegade määramineJuurdepääsutingimuste seadmineMuude dokumendihalduseülesannete ohjamineDokumentide loetelu lõplikvormistamine ja kehtestamineLiigitusskeemi juurutamine EDSHisLÕPPNõustamine jajuhendamineKas liigitus-skeem on koos- kõlastatav?JahEiKontrollJahEiOhje1LIIGITAMINEJA OHJAMINE2DOKUMENTIDELOOMINE3HOIDMINE ASUTUSES4HINDAMINE5DOKUMENTIDE HÄVITAMINE6ARHIVAALIDE ÜLEANDMINE

Dokumentide loomine

ASUTUSRAHVUSARHIIVMKMDokumenteerimisvajaduse määratlemineArhiivipüsivate materjalide kasutamineArhiivivormingute kasutamineDigiteerimineMetaandmetega varustamineNõustamine ja juhendamine1LIIGITAMINEJA OHJAMINE1LIIGITAMINEJA OHJAMINE2DOKUMENTIDELOOMINE3HOIDMINE ASUTUSES4HINDAMINE5DOKUMENTIDE HÄVITAMINE6ARHIVAALIDE ÜLEANDMINE

Hoidmine asutuses

ASUTUSRAHVUSARHIIVMKMARHIVAALIDE SÄILITAMINE ASUTUSESKas tegu on arhivaalidega? Dokumentide hoidmine asutusesNõuded hoidlaleHoidla sisustusArhivaalide paigutaminePuhtuse hoidmineKeskkonnatingimusteloomine ja seireArhivaalide kaitse jakasutamise korraldusNõustamine ja juhendamineJahEi4HINDAMINE6ARHIVAALIDE ÜLEANDMINE5DOKUMENTIDE HÄVITAMINE4HINDAMINE1LIIGITAMINEJA OHJAMINE3HOIDMINE ASUTUSES2DOKUMENTIDELOOMINE

Hindamine

ASUTUSRAHVUSARHIIVMAKROHINDAMINE3HOIDMINEASUTUSES5DOKUMENTIDE HÄVITAMINE6ARHIVAALIDE ÜLEANDMINE1LIIGITAMINEJA OHJAMINEALGUSArhiivimoodustajateväljaselgitamineMakrohindamisotsus ja selleavalikustamineKas asutus on arhiivimoodustaja?Nõustamine ja juhendamineKas dokumendid on hinnatud?Hindamise taotlemineHindamise läbiviimineKas liigitusskeemvõimaldab hindamist?Hindamistulemuste kooskõlastamine asutusegaHindamisotsuse vormistamine ja allkirjastamineHindamisotsuse rakendamineLÕPPJahEiEiJahEiJah6ARHIVAALIDE ÜLEANDMINE5DOKUMENTIDE HÄVITAMINE4HINDAMINE1LIIGITAMINEJA OHJAMINE3HOIDMINE ASUTUSES2DOKUMENTIDELOOMINE

Dokumentide hävitamine

ASUTUSRAHVUSARHIIV3HOIDMINEASUTUSES1LIIGITAMINEJA OHJAMINE*säilitustähtaegademääramine4HINDAMINEALGUSKas säilitustähtaeg on määratud?Kas dokumendid on hinnatud?Kas säilitustähtaeg on möödunud?Hävitatavate dokumentide valimineAsutusesisene kooskõlastamineHävitamineHävitamisakti koostamineLÕPPRahvusarhiivi rollJahEiJahEiJahEi6ARHIVAALIDE ÜLEANDMINE5DOKUMENTIDE HÄVITAMINE4HINDAMINE1LIIGITAMINEJA OHJAMINE3HOIDMINE ASUTUSES2DOKUMENTIDELOOMINE

Arhivaalide üleandmine

ASUTUSRAHVUSARHIIV5DOKUMENTIDE HÄVITAMINE3HOIDMINEASUTUSESKORRASTAMINE JA KIRJELDAMINEALGUSPöördumine Rahvusarhiivi pooleKas tegu on arhivaalidega?Nõustamine ja juhendamineArhiiviskeemi koostamineArhiiviskeemi kooskõlastamineKas arhiiviskeem on kooskõlastatav?Paberarhivaalide ettevalmistamineDigiarhivaalide vormingute kontroll jakonvertiminePabersäilikute moodustamineDigiarhivaalide tehniliste metaandmetekontrollKas korrastatus vastab nõuetele?Arhiivikirjelduste koostamineNimistu esitamine kooskõlastamiseksKas nimistu on kooskõlastatav?Pabersäilikute lõplik vormistamine jatähistamineArhivaalikapslite moodustamineOlemikontrollPabersäilikute ümbristamine jaümbriste tähistamineArhivaalide transport / andmete edastamine arhiiviOlemikontroll / tehniline kontrollÜleandmis-vastuvõtmisaktivormistamineÜleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamineLÕPPEiJahEiJahEiJahEiJah6ARHIVAALIDE ÜLEANDMINE5DOKUMENTIDE HÄVITAMINE4HINDAMINE1LIIGITAMINEJA OHJAMINE3HOIDMINE ASUTUSES2DOKUMENTIDELOOMINE
Sulge ×