Rahvusarhiiv

Ava otsing

Ühisloome

Ühisloome (crowd-sourcing) pakub arhiivikasutajale võimalust oma teadmiste ja oskustega kaasa aidata meie andmebaaside täiendamisele.

Hetkel on käimas ühisloome algatus Eestlased esimeses maailmasõjas. Selle eesmärgiks on esimesest maailmasõjast osa võtnud eesti sõdurid arhiividokumentidest üles leida ja indekseerida. Samuti oled oodatud jagama teavet ilmasõjas osalenud sugulaste kohta.

Oktoobris 2017 alustasime projektiga Tartu 1867, mille käigus kantakse kaardile Tartu kunagised kodanikud. Kõrvutades 1867. aasta rahvaloenduse andmeid praeguse Tartu kaardiga, on võimalik teada saada, millised majad tänastel kruntidel asusid ning kes olid toonased asukad.

Vanade fotode huvilistel tasub tutvuda Eesti mäluasutuste ühiskampaaniaga Digitalgud. MTÜ Eesti Fotopärand veab ühisloomeplatvormi Ajapaik, mille eesmärk on vaateliste ehk kohti kujutavate piltide (peamiselt fotode, aga ka maalide ja graafika) kaardistamine ja üle pildistamine. Loe rahvusarhiivi blogipostitusest lisa.