Rahvusarhiiv

Ava otsing

Dokumendid

Rahvusarhiivi tegevusalad tuginevad arhiiviseadusele ja arhiivieeskirjale. Rahvusarhiivis registreeritud dokumendid asuvad avalikus dokumendiregistris. Puhkuse käskkirjad ja lähetuskorraldused asuvad riigitöötaja iseteeninduses. Asutuse asjaajamist reguleerivad teabehalduskord ja dokumentide loetelu. Avaldatud on isikuandmete töötlemist puudutav teave. Rahvusarhiivi ametikohtade jaotus on kirjas koosseisutabelis. Palku ja töötasusid reguleerib palgajuhend.

Arhiivi töötajad ja struktuuriüksused juhinduvad järgmistest põhimäärustest:

Riigihanked

Andmed rahvusarhiivi poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta on kättesaadavad riigihangete registrist. Riigihangete ettevalmistamist, läbiviimist ja hankelepingute sõlmimist reguleerib rahvusarhiivi riigihangete kord.

Aruanded ja tegevuse ülevaated

Eelarved