Rahvusarhiiv

Ava otsing

Digitaaldokumentide arhiveerimine

Digitaaldokumentide ning nende kirjelduste arhiveerimine ja üleandmine ei erine põhimõtteliselt tavapärasest arhiveerimise protseduurist. Sarnaselt senise praktikaga on vajalik samasuguse nimistu, arhiivikirjelduse ja muu dokumentatsiooni moodustamine, arhivaalide korrastamine, nende kooskõlla viimine pikaajalise säilitamise vajadustega ning edastamine asutuse või avalikku arhiivi. Erinevad on vaid selleks kasutatavad vahendid.

Digitaaldokumentide arhiveerimisel tuleb asutustel lähtuda rahvusarhiivi juhistest ja arhivaalide üleandmisest.

Digitaaldokumentide arhiveerimise eelduseks universaalse arhiveerimismooduli abil on kasutatava elektroonilise dokumendihaldussüsteemi võimekus digitaaldokumente XML kujul eksportida.