Rahvusarhiiv

Ava otsing

Toimunud uurijatunnid

Kuidas korrastada perekonnaarhiivi?

11. mail tutvustas arhivaar Lea Teedema perekonnaarhiivide korrastamise, kirjeldamise ja säilitamise põhimõtteid.

Muuseumide infosüsteem MuIS

13. aprillil rääkis Muinsuskaitseameti muuseumide infosüsteemi arendusjuht Triin Aadli MuISi eesmärkidest, kasutamisest ja tulevikust.

Kuidas uurida oma kodu lugu?

9. märtsil rääkis arhivaar Maive Piik oma kodu ajaloo uurimisest, tutvustades kinnistuid ja hooneid ning nende elanikke puudutavaid allikaid.

Paeluvad perelooallikad

9. veebruaril tutvustas arhivaar Liina Lõhmus põhilisi allikagruppe, millist infot neist leida võib ja näitas genealoogilises uurimistöös tarvilike veebikeskkondade kasutamist.

Filmiarhiivi digiprojektid ja Meediateek

8. jaanuaril rääkisid filmiarhiivi juhtivspetsialist Aap Tepper ja peaspetsialist Kadi Sikka fotode ja nõukogudeaegse filmipärandi massdigimise projektidest ning Rahvusarhiivi uuest fotode ja filmide andmebaasist Meediateek. Rahvusarhiivis käimas olevate digiprojektide kohta saab täpsemalt lugeda siit: https://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/kultuuriparandi-digiteerimine/

Mida otsida ja leida DIGARist ja DEAst?

8. detsembril rääkis Eesti Rahvusraamatukogu kommunikatsiooni projektijuht Paula Põder digitaalarhiivdes DIGAR ja DEA leiduvatest allikatest ja kasulikest otsinippidest.

Paberalusel dokumentide kahjustused ja säilitamine

10. novembril kõneles Tartu konserveerimisvaldkonna juht Jaan Lehtaru paberalusel dokumentide kahjustustest ja jagas soovituslikke nõuandeid dokumentide tõhusama säilitamise suunal.

Eestlased erinevates vägedes

13. oktoobril andis arhivaar Ivar Kaigu ülevaate erinevates sõjavägedes 20. sajandil teeninud eestlaste andmete ja Vabadussõjas osalenud meeste teenistuskäigu uurimisest.

Müstilised meetrikad

8. septembril selgitas Rahvusarhiivi Tartu üksuse arhivaar Albert Ludwig Roine, kuidas kasutada õigeusumeetrikaid efektiivselt suguvõsauurimises.

Vallakohtuprotokollid keeleteadlase vaates

12. mai uurijatunnis kõnelesid Tartu Ülikooli keelespetsialistid Maarja-Liisa Pilvik, Gerth Jaanimäe ja Siim Orasmaa vallakohtuprotokollide kasutusvõimalustest keeleteadlaste pilgu läbi.

Kuidas uurida oma talu ajalugu Rahvusarhiivis?

14. aprillil toimunud uurijatunnis jagas arhivaar Ivar Kaigu näpunäiteid, kuidas ja millist informatsiooni võib Rahvusarhiivi kogudest leida talude ja nende omanike kohta.

    • Tundi saab järele vaadata siit.
    • Tunni slaidid leiab siit.