Rahvusarhiiv

Ava otsing

Universaalne arhiveerimismoodul

Universaalne arhiveerimismoodul (UAM) on rahvusarhiivi poolt loodud tarkvaraline abivahend elektroonilistest dokumendihaldussüsteemidest (EDHS) eraldatud digitaaldokumentide arhiveerimise ettevalmistamiseks ja avalikku arhiivi edastamiseks. UAMi kasutamine eeldab, et asutuse EDHS on võimeline dokumente ja nende metaandmeid XML kujul eksportima.

UAM on kooskõlas rahvusarhiivi juhisega  Digitaaldokumentide arhiveerimise nõuded (koostatud detsembris 2008) ja arhiivikirjelduse elementide loeteluga (2012).

UAM võimaldab automatiseerida mitmeid rutiinseid ja ressursimahukaid tegevusi:

 1. koostada manuaalselt arhiivi kirjeldushierarhiat ja seda korduvalt kasutada;
 2. importida elektroonilisest dokumendihaldussüsteemist arhiveerimiseks eraldatud andmeid;
 3. kasutada imporditud andmeid nii manuaalseks kui ka automaatseks arhiivi kirjeldushierarhia ülesehitamiseks;
 4. töödelda kirjeldustasemeid ja -hierarhiat;
 5. automatiseerida metaandmete kogumist (nt failide metainfo, alamate piirdaatumite pärimine);
 6. automaatselt kontrollida kohustuslike metaandmete olemasolu;
 7. automaatselt koostada erinevaid aruandeid (nt nimistu, olemikontroll);
 8. valideerida arhiiviskeemi reeglipärasust;
 9. kontrollida failide vorminguid;
 10. luua arhivaalikapsleid vastavalt rahvusarhiivi kehtestatud nõuetele;
 11. edastada loodud kapsleid X-tee kaudu teisele asutusele (nt rahvusarhiivile);
 12. salvestada loodud kapsleid kasutaja poolt valitud andmekandjale.

UAMi tehnilised parameetrid:

 • Windowsi klient;
 • kasutab .NET 4 raamistikku;
 • programmeeritud keeltes C# ja LINQ;
 • vajab SQL (Express) serverit (vt UAMi paigaldusjuhendit);
 • kasutab JHove komponenti (ei pea eraldi paigaldama).

UAMi kasutamine asutustes

UAM on liidestatud EDHSiga GoPro Case Tartu Linnavalitsuses ja Riigikantseleis, liidestamisega tegeletakse mitmes ministeeriumis.

Rahvusarhiiv soovitab asutustel nõuda EDHSi tarnijalt süsteemi liidestamist UAMiga, et olla vajaduse tekkides valmis digitaaldokumente rahvusarhiivi üle andma (tutvu üleandmisega digitaaldokumentide arhiveerimise lehel). Tungivalt soovitatav on UAMiga liidestamise nõude lisamine EDHSi soetamise või vahetamise hanketingimustesse.

Lae UAM alla!

Laadides alla universaalse arhiveerimismooduli, nõustute järgmiste tingimustega:
tarkvara ega selle osasid ei tohi rahvusarhiivi kirjaliku loata dekompileerida, muuta ja integreerida teistesse süsteemidesse.

Enne UAMi installeerimist ja kasutamist on soovitatav tutvuda:

Soovid teada kui valmib uus versioon UAMist? Teavituse saamiseks jäta meile oma meiliaadress.

Lae alla:

Kuna Internet Explorer nimetab MSI faililaiendi automaatselt ümber MAN faililaiendiks, siis palume peale installeri allalaadimist nimetada faililaiend käsitsi tagasi MSI-ks või kasutada faili allalaadimiseks mõnda teist brauserit.

 • UAMi sisendi XML skeem
 • UAMi väljundi XML skeemid: arhiiviskeem ja arhivaalikapsel
 • Mall MSExcelis säilikute loetelu kirjeldamiseks ja teisendusfail kirjelduste UAMi laadimiseks
  • Excelist XMLi salvestamiseks valida Fail -> Salvesta nimega -> “XML arvutustabel 2003” mitte “XML-andmed”
  • Kui mõnele väljale ei ole andmeid lisada, siis tuleks sinna panna lihtsalt „-“ nagu näites näha

Proovi UAMi

UAMiga esmatutvumiseks soovitame lähtuda allolevast lühijuhendist ja näidisfailidest: