Rahvusarhiiv

Ava otsing

1996

14. veebruaril 1997 kuulutati Eesti Ajalooarhiivis Tartus välja 1996. aasta ajalookirjanduse aastapreemia laureaat.
Ekspertidele esitati hinnata üheksa 1996. aastal ilmunud eestikeelset ajalooalast raamatut, nende hulgast valiti preemia saajaks Tõnu Tannbergi «Maakaitseväekohustus Balti kubermangudes 19. sajandi 1. poolel (1806–1856)».

Ekspertkomisjon: ajaloodoktorid Helmut Piirimäe, Evald Tõnisson, Toomas Karjahärm

Konkursile esitatud raamatud:

  1. Indrek Jürjo. Pagulus ja Nõukogude Eesti. Vaateid KGB, EKP ja VEKSA arhiividokumentide põhjal. Tallinn: Umara, 1996
  2. Olaf Klaassen. Hüvasti, Insulinde! Andres Saali elu Indoneesias. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1996
  3. Mart Laar, Urmas OttSirje Endre. Teine Eesti. Eesti iseseisvuse taassünd 1986–1991. I–II. Tallinn: SE & JS, 1996
  4. Valter Lang. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. I–II. Töid arheoloogia alalt. 4. Muinasaja teadus. 4. Tallinn: [Eesti Teaduste Akadeemia], 1996
  5. Adam Olearius. Uus Pärsia reisikiri. Saksa keelest tõlkinud, kujundanud ja kommenteerinud Ivar Leimus. Tallinn: Olion, 1996
  6. Heldur Palli. Eesti rahvastiku ajalugu aastani 1712. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1996
  7. Hilda Sabbo. Võimatu vaikida. Tallinn 1996
  8. Sinuhe jutustus. Egiptuse üliku elust ja seiklustest. Vana-egiptuse keelest tõlkinud ja kommenteerinud Sergei Stadnikov. Tallinn: Kodutrükk, 1996
  9. Tõnu Tannberg. Maakaitseväekohustus Balti kubermangudes 19. sajandi 1. poolel (1806–1856). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv 1996

Urmas Klaas. Ajalookirjanduse aastapreemiale on 9 kandidaati. – Postimees, 11. veebruar 1997
Urmas Klaas. 1996. aasta ajaloopreemia Tõnu Tannbergile. – Postimees, 5. veebruar 1997
Martin Pau. Ajalookirjanduse aastapreemia sai Tõnu Tannberg. – Sõnumileht, 15. veebruar
1997
Parima ajalooraamatu autor on Tõnu Tannberg. – Kultuurileht,  21. veebruar
1997