Liigu põhisisu juurde

Pärnu linnatolliraamatud Ajalooarhiivis (1764–1782)

EX FONTIBUS ARCHIVI HISTORICI ESTONIAE. II

Pärnu linnatolliraamatud Ajalooarhiivis (1764–1782) • Pernauer Zulage-Journale (1764–1782) im Estnischen Historischen Archiv • Pärnu city customs books in the Estonian Historical Archives (1764–1782)

Allikapublikatsioon

Publitseerinud • Herausgegeben von • Published by Katre Kaju
Saksa keelde tõlkinud • Übersetzung ins Deutsche • Translation into German: Anu Aibel-Jürgenson
Inglise keelde tõlkinud • Übersetzung ins Englische • Translation into English: Martin Jaigma

Kirjastus Eesti Ajalooarhiiv

Autoriõigused • Copyright: Rahvusarhiiv, 2006

ISBN-13: 978-9985-858-52-3 • ISBN-10: 9985-858-52-2
ISSN 1736-0811

Eessõna VorwortForeword

EditeerimispõhimõttedEditionsprinzipienEditing principles

Index abbreviationum