Liigu põhisisu juurde

2013

Ajalookirjanduse aastapreemia 2013 pälvis «Eesti ajalugu, III. Vene-Liivimaa sõjast Põhjasõjani». Raamatu koostaja ja peatoimetaja on Enn Küng ja kaastoimetaja Marten Seppel. Koguteose autorid on lisaks nimetatuile ajaloolased Margus Laidre, Ivar Leimus, Aivar Põldvee, Anti Selart, Kai Tafenau, Ülle Tarkiainen ja Enn Tarvel.

Aastapreemia määras ekspertkomisjon, kuhu kuulusid ajaloodoktorid Priit Raudkivi, Aigi Rahi-Tamm ja Aldur Vunk.

2013. aasta ajalookirjanduse aastapreemia konkursile esitatud raamatud:

 1. Eesti ajalugu, III. Vene-Liivimaa sõjast Põhjasõjani. Koostaja ja peatoimetaja Enn Küng, kaastoimetaja Marten Seppel. Tartu: Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituut, 2013
 2. Eesti kunsti ajalugu, VI. I osa, 1940–1991. Koostaja ja toimetaja Jaak Kangilaski. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, Kultuurileht, 2013
 3. Friedrich Ludwig von Maydelli pildid Baltimaade ajaloost. Koostanud Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2013
 4. Johannes Gutslaffi piiblitõlge 1647–1657. Koostanud: Maeve LeivoAhti LohkKristiina RossKai Tafenau. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2013
 5. Ivo Juurvee. Rääkimine hõbe, vaikimine kuld. Riigisaladuse kaitse Eesti Vabariigis 1918–1940. Tallinn: SE&JS, 2013
 6. Tiina Kala. Jutlustajad ja hingede päästjad. Dominiiklaste ordu ja Tallinna Püha Katariina konvent. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2013
 7. Toomas Karjahärm. 1905. aasta Eestis. Massiliikumine ja vägivald maal. Tallinn: Argo, 2013
 8. Kroonikast kantaadini. Muusade kunstid kesk- ja varauusaegsel Eesti- ja Liivimaal. Koostanud Katre Kaju. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised. 20 (27)). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2013
 9. Riigikaitse Nõukogu protokollid 1933–1939. Allikapublikatsioon. Koostanud Urmas Salo. (Uurimusi ja allikmaterjale Eesti sõjaajaloost, 6). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2013
 10. Tiit Rosenberg. Künnivaod. Uurimusi Eesti 18.–20. sajandi agraarajaloost. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013
 11. Tiit Pruuli. EÜE jälg. Pildikesi üliõpilasnoorsoo elust. Tallinn: Varrak, 2013

Priit Raudkivi. Rasked valikud tehtud! Ajalookirjanduse aasta- ja Tuna artiklipreemia 2014. – Tuna. 2014, nr 3, lk 144–146