Liigu põhisisu juurde

2007

25. aprillil 2008 kuulutati Ajaloo Instituudis Tallinnas välja järjekordne parim ajalooraamat. Parimaks 2007. aastal ilmunud eestikeelseks ajalooraamatuks hindas ekspertkomisjon Ea Janseni monograafia «Eestlane muutuvas ajas».

Eksperdid Priit Raudkivi, Krista KodresAnu Mänd ja Erki Russow tegid valiku preemiale kandideerima esitatud raamatute hulgast:

  1. Merike JürjoMati Õun. Olla väärikas juht, kui isamaa vajab. Eesti reservohvitserkond 1900–2007. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2007
  2. Valter Lang. Baltimaade pronksi- ja rauaaeg. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2007
  3. Ea Jansen. Eestlane muutuvas ajas. Seisusühiskonnast kodanikuühiskonda. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2007
  4. Eesti NSV aastatel 1940–1953: Sovetiseerimise mehhanismid ja tagajärjed Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa arengute kontekstis. Koostanud Tõnu Tannberg. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised. 15 (22)). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2007
  5. Toomas KarjahärmVäino Sirk. Kohanemine ja vastupanu. Eesti haritlaskond 1940–1987. Tallinn: Argo, 2007
  6. Saaremaa. 2. Ajalugu, majandus, kultuur. Toimetanud Kärt Jänes-KäppEnn RandmaMalle Soosaar. Tallinn: Koolibri, 2007
  7. Mati Mandel. Kurjuse aasta Lõuna-Läänemaal 1940–1941. (Varia historica, 2.) Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum, 2007
  8. Ants Hein. Maja kui sümbol. Eesti Üliõpilaste Seltsi hoone Tartus. Tallinn: Hattorpe, 2007
  9. Pia Ehasalu. Rootsiaegne maalikunst Tallinnas (1561–1710). Produktsioon ja retseptsioon. (Dissertationes Academiae Artium Estoniae, 2.) Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2007

Lauri Vahtre. Monument igas mõttes. – Areen. Eesti Ekspressi kultuurilisa, 11. oktoober 2007
Kersti Lust. Rahvuseks saamise lugu. – Sirp, 19. 0ktoober 2007
Kaarel Tarand. Rüütelkond hääbus, sest ei osanud PRi. – Sirp, 16. november 2007
Eva Piirimäe. Seisus- ja kodanikuühiskond 19. sajandi Eestis. – Vikerkaar 
2007, nr 12
Priit Raudkivi. Ajalookirjanduse aastapreemia 2008. – Tuna 2008, nr 3, lk 145–146