Rahvusarhiiv

Ava otsing

2003

Sisukamaks ja kaunimaks 2003. aastal ilmunud eestikeelseks ajalooraamatuks hindas ekspertkomisjon Jaak Valge monograafia «Lahtirakendamine».

Preemia kuulutati välja 5. märtsil 2004. aastal Riigiarhiivis.

Ekspertkomisjon: Mait Kõiv, Enn Küng, Valter Lang, Väino Sirk

2003. aasta ajalookirjanduse aastapreemia kandidaadid:

  • Margus Laidre. Sõnumitooja või salakuulaja? Nüüdisaegse diplomaatia lätted
    1454–1725. Varrak 2003
  • Mati Mandel. Läänemaa 5.–13. sajandi kalmed. Eesti Ajaloomuuseum 2003
  • Jaak Valge. Lahtirakendamine. Eesti Vabariigi majanduse stabiliseerimine 1918–1924. Tallinn, 2003
  • Eesti Ajalugu. IV. Põhjasõjast pärisorjuse kaotamiseni. Koostanud Mati Laur, Tõnu Tannberg, Helmut Piirimäe. Toimetanud Mati Laur, Sulev Vahtre. Tartu: ÕES, 2003
  • Ants Hein. Eesti mõisaarhitektuur: historitsismist juugendini. Gutsarchitektur in Estland: vom Historismus bis zum Jugendstil. Tallinn: Hattorp, 2003
  • Eesti aastal 1200. Koostanud ja toimetanud Marika Mägi. Tallinn: Argo 2003

Tiit Noormets. Ajaloo aastapreemia Jaak Valgele. – Sirp, 12. märts 2004
Maa-arhivaar võitis aastapreemia. – Sakala, 9. märts 2004