Liigu põhisisu juurde

2003

Sisukamaks ja kaunimaks 2003. aastal ilmunud eestikeelseks ajalooraamatuks hindas ekspertkomisjon Jaak Valge monograafia «Lahtirakendamine».

Preemia kuulutati välja 5. märtsil 2004. aastal Riigiarhiivis.

Ekspertkomisjon: Mait Kõiv, Enn Küng, Valter Lang, Väino Sirk

2003. aasta ajalookirjanduse aastapreemia kandidaadid:

  1. Margus Laidre. Sõnumitooja või salakuulaja? Nüüdisaegse diplomaatia lätted
    1454–1725. Varrak 2003
  2. Mati Mandel. Läänemaa 5.–13. sajandi kalmed. Eesti Ajaloomuuseum 2003
  3. Jaak Valge. Lahtirakendamine. Eesti Vabariigi majanduse stabiliseerimine 1918–1924. Tallinn, 2003
  4. Eesti Ajalugu. IV. Põhjasõjast pärisorjuse kaotamiseni. Koostanud Mati Laur, Tõnu Tannberg, Helmut Piirimäe. Toimetanud Mati Laur, Sulev Vahtre. Tartu: ÕES, 2003
  5. Ants Hein. Eesti mõisaarhitektuur: historitsismist juugendini. Gutsarchitektur in Estland: vom Historismus bis zum Jugendstil. Tallinn: Hattorp, 2003
  6. Eesti aastal 1200. Koostanud ja toimetanud Marika Mägi. Tallinn: Argo 2003

Tiit Noormets. Ajaloo aastapreemia Jaak Valgele. – Sirp, 12. märts 2004
Maa-arhivaar võitis aastapreemia. – Sakala, 9. märts 2004