Rahvusarhiiv

Ava otsing

2019

Ajalookirjanduse 2019. aasta preemia anti üle 17. augustil 2020 Haapsalu linnuses. Preemia pälvis Epi Tohvri monograafia Tartu keiserliku ülikooli esimesest rektorist ja ülikooli asutamisdokumendi koostajast Georges Frédéric Parrot’st.

Haapsalu linnuses lõõskava päikese all kõneleb laureaat Epi Tohvri. Foto: Birgit Kibal

Vt ERR, Lääne Elu

Ajalookirjanduse aastapreemia kandidaadiks esitati 17
2019. aastal ilmunud eestikeelset raamatut:

 1. Krista Aru. Jaan Tõnisson — rahvajuht ja riigivanem, 1.–2. osa. (Riigivanemad). Tartu: Rahvusarhiiv
 2. Anneli Banner. Eesti aia ajalugu. [Tallinn]: Hea Lugu
 3. Eesti linnaehituse ajalugu. Keskajast tsaariaja lõpuni. Peatoimetaja ja koostaja Lilian Hansar. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia
 4. Reet Hiiemäe. Usundid ja vaimsed õpetused Eestis. Tallinn: Varrak
 5. Tallinna ajalugu, I–IV. Peatoimetaja Tiina Kala, toimetaja Toomas Tamla, koostajad Tiina Kala, Lea Kõiv, Olev Liivik. Tallinn: Tallinna Linnaarhiiv
 6. Janet Laidla, Toivo Kikkas. Akadeemiline vabariik. Tartu Ülikooli üliõpilaskond läbi aja. Tartu: Tartu Ülikooli muuseum
 7. Eesti sõjaväevormi lugu 1918-1940. Koostanud Ülle Kraft. (Eesti Sõjamuuseumi — Kindral Laidoneri Muuseumi toimetised, 9). Viimsi: Eesti sõjamuuseum — kindral Laidoneri muuseum
 8. Mai Levin. Johann Köler (1826–1899). Tallinn: Eesti Kunstimuuseum
  Reformatsioon — tõlked ja tõlgendused. Koostanud Piret Lotman. (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised, 16. Raamat ja Aeg, 5.) Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu
 9. Anu Mänd. Keskaegsed altarid ja retaablid. (Eesti kirikute sisustus, 4.) Tallinn: Muinsuskaitseamet
 10. Kaheksanda sajandi lävepakul. Tallinna Toomkool 1319–2019. Koostanud Priit Rohtmets. (Toomkooli toimetised, 3.) Tallinn: Tallinna Toomkool
 11. Ars Academica. Tartu Ülikooli 100 kunstiteost. Koostanud Ingrid Sahk, Moonika Teemus. Tartu: Tartu Ülikooli muuseum
 12. Jaan Tamm. Muinas-Tallinna otsimas. [Tallinn]: Argo
 13. Vabadussõja mitu palet. Sõda ja ühiskond aastatel 1918–1920. Koostanud Tõnu Tannberg. (Rahvusarhiivi toimetised, 3 (34).) Tartu: Rahvusarhiiv
 14. Epi Tohvri. Georges Frédéric Parrot: Tartu Keiserliku Ülikooli esimene rektor. [Tartu]: Tartu Ülikooli Kirjastus
 15. Jaak Valge. Eesti parlament 1917–1940. Poliitiline ajalugu. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu
 16. Aldur Vunk. Pärnu koolid. (Valikud ja otsused.) [Tallinn]: Argo