Liigu põhisisu juurde

1998

Konkursi põhikorraldaja Tallinna Linnaarhiiv.

Eksperdid otsustasid pärast pikka kaalumist anda aastapreemia Ants Viirese ja Elle Vunderi koostatud ja toimetatud teosele «Eesti rahvakultuur».

Ekspertkomisjon:
dr Helmut Piirimäe, dr Evald Tõnisson, dr Andres Kasekamp, ajalookandidaat Väino Sirk, magister Jaanus Arukaevu

Konkursile esitatud raamatud:

  1. Lübecki õiguse Tallinna koodeks, 1282. Der Revaler Kodex des lübischen Rechts, 1282. Transkribeerinud ja tõlkinud Tiina Kala. Tallinn: Ilo, 1998
  2. Toomas Karjahärm. Ida ja Lääne vahel. Eesti-Vene suhted 1850–1917. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998
  3. Heidi Luik. Muinas- ja keskaegsed luukammid Eestis. Tallinn: Ajaloo Instituut, 1998
  4. Aigi Rahi. 1949. aasta märtsiküüditamine Tartu linnas ja maakonnas. Tartu: Kleio, 1998
  5. Anti Selart. Eesti idapiir keskajal. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 1998
  6. Tarto maa rahwa Näddali-Leht. Uurimusi ja allikmaterjale. Koostanud Tõnu Tannberg. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 1998
  7. Eesti rahvakultuur. Koostanud ja toimetanud Ants Viires ja Elle Vunder. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998
  8. Loodus, inimene ja tehnoloogia. Interdistsiplinaarseid uurimusi arheoloogias. Muinasaja teadus. 5. Tallinn: Ajaloo Instituut, 1998

Helmut Piirimäe. Mis siis ikka on parimatest parim? – Tuna 1999, nr 2, lk 152–155
Ajaloolased said aastapreemia. – SL Õhtuleht, 12. märts 1999