Liigu põhisisu juurde

2009

Parim 2009. aastal ilmunud eestikeelne ajalooraamat on Inna Põltsam-Jürjo «Liivimaa väikelinn Uus-Pärnu 16. sajandi esimesel poolel». Preemiasaaja tehti teatavaks 4. mail 2010 Tallinna linnaarhiivis.

Ekspertkomisjoni kuulusid ajaloodoktorid Tiina Kala, Mati Laur ja Andres Kasekamp.

Eesti ajalookirjanduse aastapreemia 2009 kandidaadid:

  1. Tõnno Jonuks. Eesti muinasusund. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009
  2. Inna Põltsam-Jürjo. Liivimaa väikelinn Uus-Pärnu 16. sajandi esimesel poolel. Tallinn: Argo, 2009
  3. Helmut Piirimäe. Rootsi riigimajandus Eesti- ja Liivimaal XVII sajandil. Tartu: Eesti Üliõpilaste Selts, 2009
  4. Läänemere provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16/17. sajandil, III. Koostanud Enn Küng. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 17 (24)). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2009
  5. Christian Kelch. Liivimaa ajaloo järg. Sissejuhatus, tõlge, kommentaarid Ivar Leimus. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2009
  6. Vene impeerium ja Baltikum: venestus, rahvuslus ja moderniseerimine 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses. Koostanud Tõnu Tannberg ja Bradley Woodworth. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 16 (23)). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2009
  7. Uuemaid aspekte märtsiküüditamise uurimisest. Koostanud Olev LiivikHiljar Tammela. (Varia historica, IV.) Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum, 2009
  8. Dissidentlik liikumine Eestis aastatel 1972–1987. Dokumentide kogumik. Koostanud Arvo Pesti (Ad fontes, 17). Tallinn: Riigiarhiiv, 2009
  9. Reis [nõukogude] läände: Kuurortlinn Pärnu 1940–88. Artiklite kogumik. Koostanud Tiit KaskAldur Vunk. Pärnu: Pärnu Linnavalitsus, 2009
  10. Setomaa, 2. Vanem ajalugu muinasajast kuni 1920. aastani. Koostanud ja toimetanud Heiki ValkAnti SelartAnti Lillak, peatoimetaja Mare Aun. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2009

Tiina Kala. Eesti ajalookirjanduse aastapreemia 2009. – Tuna 2010, nr 3, lk 149–150