Liigu põhisisu juurde

2014

2014. aastal ilmunud ajalooraamatuist tunnistati parimaks Piret Lotmani «Heinrich Stahli elu ja looming».

Preemia anti üle 14. mail 2015 kell 14.00 Ajaloo Instituudi (Rüütli 10, Tallinn) dieles.

2014. aastal ilmunud ajalooraamatuist parima valis välja ekspertkomisjon, kuhu kuulusid doktorid Enn Küng (esimees), Tiina-Mall Kreem ja Kaarel Vanamölder.

2014. aasta ajalookirjanduse aastapreemia konkursile esitatud raamatud:

 1. Kunsttööstuskoolist Kunstiakadeemiaks. 100 aastat kunstiharidust Tallinnas. Koostanud Mart Kalm. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2014
 2. Krista Kodres. Esitledes iseend. Tallinlane ja tema elamu varauusajal. Tallinn: Tallinna  Ülikooli Kirjastus, 2014
 3. Tallinna ajaloo lugemik. Dokumente 13.–20. sajandini. Toimetanud Lea Kõiv, koostanud Tiina Kala, Juhan Kreem, Lea Kõiv, Kalmer Mäeorg, Anu Mänd, Triin Parts. (Tallinna Linnaarhiivi toimetised; 14.) Tallinn: Tallinna Linnaarhiiv, 2014
 4. Epp Lankots. Moodsa arhitektuuri kriitiline historiograafia. Modernsuse käsitlused Leo Gensi ja Leonard Lapini arhitektuuriajaloolistes tekstides 1960.–1980. aastail. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2014
 5. Mati Laur, Kersti Lust, Priit Pirsko, Ülle Tarkiainen. Talude päriseksostmine Pärnumaa andmestiku põhjal. (Scripta Archivi Historici Estoniae). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2014
 6. Piret Lotman. Heinrich Stahli elu ja looming. (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised; 14. A, Raamat ja aeg; 3). Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2014.
 7. Indrek Paavle. Õiguse ja omariikluse eest. Otto Tief (1889–1976). (Riigivanemad). Tartu: Rahvusarhiiv, 2014
 8. Iseseisvusmanifest. Artikleid, dokumente ja mälestusi. Koostanud Tõnu Tannberg ja Ago Pajur. Tartu: Rahvusarhiiv, 2014
 9. Esimene maailmasõda ja Eesti. Koostanud Tõnu Tannberg. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 22 (29)). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2014
 10. Kari Tarkiainen, Ülle Tarkiainen. Meretagune maa. Rootsi aeg Eestis 1561–1710. Tallinn: Varrak, 2014
 11. Andres Tvauri. Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014
 12. Jaak Valge. Punased. I. Tallinn: Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut, Rahvusarhiiv, 2014
 13. Aldur Vunk, Tiit Kask. Pärnu kuurort. Valikud ja otsused. Pärnu: Pärnu Muuseum, 2014
 14. Tallinna puitarhitektuur. Toimetanud Leele Välja. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, 2014