Liigu põhisisu juurde

2008

Parimaks 2008. aastal ilmunud ajalooraamatuks tunnistati Arvo Teringu monograafia «Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561–1798». Preemia kuulutati välja 24. aprillil, väljaandmist korraldas TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut.

Arvo Tering pälvis oma monograafia eest ka riigi teaduspreemia humanitaarteaduste alal.

Aastapreemia määras kolmeliikmeline ekspertkomisjon:
Ph.D Eero Medijainen (esimees), Ph.D Juhan Kreem ja ajalookandidaat Väino Sirk.

Ajalookirjanduse aastapreemia 2008 kandidaadid:

  1. Küllo Arjakas. Konstantin Konik. Unustatud suurmees. Tallinn: Eesti Päevalehe kirjastus, 2008
  2. Aivar Jürgenson. Siber — vabaduse ja vangiahelate vahel. Tallinn: Argo, 2008
  3. Margus Laidre. Dorpat 1558–1708. Linn väe ja vaenu vahel. Tallinn: Argo, 2008
  4. Kaido Laurits. Saksa kultuuromavalitsus Eesti Vabariigis 1925–1940. Monograafia ja allikad. (Ad fontes. 16). Tallinn: Rahvusarhiiv, 2008
  5. Ajalookirjutaja aeg = Aetas historicorum. Koostanud Piret Lotman. (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised. 11). Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2008
  6. Anu Mänd. Kirikute hõbevara: altaririistad keskaegsel Liivimaal. (Eesti kirikute sisustus. 1). Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2008
  7. Eesti! Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust määrata ja juhtida võid. Eesti riikluse alusdokumendid 1917–1920. Koostanud Ago Pajur. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2008
  8. Arvo Tering. Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561–1798. (Scripta Archivi Historici Estoniae). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2008

Peeter Olesk. Vapras töös valmis rikas raamat. – Tartu Postimees, 12. juuni 2008
Valitsus kinnitas oma tänasel istungil riigi teaduspreemiate laureaadid. – Eesti Päevaleht, 12. veebruar 2009
Sigrid Sõerunurk. Varauusaja Balti aadlisoost tudeng lasi end ennem eksmatrikuleerida, kui istus kartsas. – UT 2009, nr 2, lk 40–42