Liigu põhisisu juurde

2012

Parim 2012. aastal ilmunud eestikeelne ajalooraamat selgus 15. mail 2013 Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskonnas toimunud ajaloopreemia üleandmisel.

2012. aasta parim ajalooraamat on «Eesti ajalugu II. Eesti keskaeg», koostaja Anti Selart, autorid Tiina Kala, Linda Kaljundi, Juhan Kreem, Ivar Leimus, Kersti Markus, Anu Mänd, Inna Põltsam-Jürjo, Erki Russow, Anti Selart, Marek Tamm, Heiki Valk.

Aastapreemia määrab ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad ajaloodoktorid, sh eelmise aastapreemia laureaat ja korraldaja esindaja. Seekord kuulusid ekspertkomisjoni dr Aivar Jürgenson (Tallinna ülikooli ajaloo instituut), prof Tiit Rosenberg (Tartu ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut) ja dr Anneli Randla (Eesti Kunstiakadeemia).

2012. aasta ajalookirjanduse aastapreemia konkursile esitatud raamatud:

 1. Riin Alatalu. Muinsuskaitse siirdeühiskonnas 1986–2002. Rahvuslikust südametunnistusest Eesti NSV-s omaniku ahistajaks Eesti Vabariigis. (Dissertationes Academiae Artium Estoniae, 10). Tallinn. Eesti Kunstiakadeemia
 2. Jüri Ant. August Rei — Eesti riigimees, poliitik ja diplomaat. Tartu: Rahvusarhiiv
 3. Toomas Karjahärm. Vene impeerium ja rahvuslus. Moderniseerimise strateegiad. [Tallinn]: Argo
 4. Madalmaade kunst Kadrioru kunstimuuseumis. Koostanud Greta Koppel. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum
 5. Mati Mandel. Pitka ja pitkapoisid — legendid või tõelisus? Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum
 6. Aadu Must. Siber ja Eesti. Jalaraua kõlin. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus
 7. Heiki Pärdi. Eesti talumaja lugu. Ehituskunst ja elu 1840–1940. [Tallinn]: Tänapäev
 8. Eesti ajalugu II. Eesti keskaeg. Koostanud ja toimetanud Anti Selart. Tartu: Tartu Ülikool
 9. Marek Tamm. Monumentaalne ajalugu. Esseid Eesti ajalookultuurist. (Loomingu Raamatukogu, 28–30). Tallinn: Kultuurileht
 10. Eesti ajaloost 19.–20. sajandil. Uurimusi historiograafiast, allikaõpetusest ja institutsioonidest. Koostanud Tõnu Tannberg. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 19 (26)).Tartu: Eesti Ajalooarhiiv
 11. Tallinna hariduselu 1918–2010. Üldharidus ja hariduskorraldus. Koostanud Veronika Varik.  Tallinn: Tallinna Haridusamet

Rahvusringhäälingu uudised 15.05.2013: http://uudised.err.ee/?06279272
Aivar Jürgenson, Anneli Randla, Tiit Rosenberg. Ajalookirjanduse aastapreemia läks Anti Selarti koostatud teosele Eesti ajalugu II. Eesti keskaeg. – Tuna 2013, nr 3, lk 154–156