Rahvusarhiiv

Ava otsing

2020

2020. aasta ajalookirjanduse aastapreemia anti üle 25. augustil 2021 Eesti Kunstiakadeemias.

Tänavune ekspertkomisjon (Epi Tohvri, Linda Kaljundi, Aigi Rahi-Tamm, Ester Oras, Priit Raudkivi) hindas parimaks 2020. aastal ilmunud eestikeelseks ajalooraamatuks Igor Kopõtini «Rahvuse kooli».

Preemiakandidaadiks oli seekord esitatud 14 teost:

 • Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas. Tiina-Mall Kreem, Triin Kröönström, Isabel Aaso-Zahradnikova, Hilkka Hiiop, Anneli Randla. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Linnaarhiiv
 • Eesti ajalugu I. Eesti esiaeg. Aivar Kriiska, Valter Lang, Ain Mäesalu, Andres Tvauri, Heiki Valk. Tartu: Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut
 • Tiina-Erika Friedenthal. Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus
 • Karl Morgenstern 250. Qui vult, potest. Koostaja Jaanika Anderson, toimetajad Jaanika Anderson, Janika Päll, Moonika Teemus, Ivo Volt. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus
 • Igor Kopõtin. Rahvuse kool. Eesti rahvusarmee ja rahvusvähemused aastatel 1918–1940. Tartu: Rahvusarhiiv
 • Juhan Maiste. Anija mõisa ajalugu. Aadel ja talupoeg. SA Anija Mõisa Haldus
 • Mati Mandel. Sõjaaegse Kaitseliidu hiilgus ja häving Läänemaal. Tallinn: Eesti ajaloomuuseum
 • Oma alma mater’it otsimas. Enne Teist maailmasõda Euroopa tehnikakõrgkoolidest võrsunud insenerid ja arhitektid. Raimo Pullat, Tõnis Liibek. Tallinn: Estopol
 • Riho Paramonov. Kokkupõrge. Eesti moderniseerumine avaliku privaattranspordi näitel, 1900-1940. Tallinn: Revaleta
 • Kaarel Piirimäe. „Sama hästi kui venelaste maa“. Roosevelt, Churchill ja Stalin ning Balti küsimus Teises maailmasõjas. Tallinn: Argo
 • Inna Põltsam-Jürjo. Viin, vein ja vesi. Joogikultuur Eestis kesk- ja varauusajal. Tallinn: Argo
 • Erki Russow. Lood ja leiud Tallinna algusest. Tallinn: Stilus
 • Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil. Epp Lankots, Triin Ojari. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum
 • Lauri Vahtre. Eesti Vabadussõja ajalugu, I–II. Tallinn: Varrak

Vaata lisaks:
Merit Maarits. 2020. aasta ajalookirjanduse aastapreemia sai Igor Kopõtin
Linda Pärn. Ajalookirjanduse aastapreemia sai Igor Kopõtin