Liigu põhisisu juurde

2006

Reedel, 30. märtsil kuulutati Riigiarhiivis välja ajalookirjanduse aastapreemia 2006. aasta laureaat.
Aastapreemia pälvis postuumselt sõjaajaloolane Rein Helme monograafia «Kindralfeldmarssal Barclay de Tolly» eest.

Ekspertkomisjoni kuulusid Andres Kasekamp, Mait Kõiv ja Indrek Jürjo.

Ajalookirjanduse aastapreemia kandidaadid:

 1. Eesti ajaloo atlas. Koostajad: Aivar Kriiska, Andres Tvauri, Anti Selart, Birgit Kibal, Andres Andresen, Ago Pajur. Tallinn: Avita, 2006
 2. Etnos ja kultuur: uurimusi Silvia Laulu auks. [Muinasaja teadus, 18]. Koostanud ja toimetanud Heiki Valk. Tartu, Tallinn: Tartu Ülikooli arheoloogia õppetool, 2006
 3. Rein Helme. Kindralfeldmarssal Barclay de Tolly. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2006
 4. Johann Christoph Brotze. Estonica. Koostanud Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants Viires. Tallinn: Estopol OÜ, 2006
 5. Tiina Kala, Juhan Kreem, Anu Mänd. Kümme keskaegset tallinlast. Tallinn: Varrak, 2006
 6. Olev Liivik. Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee aparaat 1945–1953. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006
 7. Läänemere provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16/17. sajandil, II. Koostanud Enn Küng. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 12 (19)). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2006
 8. Reigo Rosenthal. Loodearmee. Tallinn: Argo, 2006
 9. Erki Russow. Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.–17. sajandil. Tallinn: Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut, 2006
 10. Mart Siilivask. Tartu arhitektuur 1830–1918. Historitsism ja juugend. Arhitektuuriideed ja stiilieeskujud kohalike arhitektide loomingus 19. sajandil ja 20. sajandi algul. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2006
 11. Tundmatu Friedrich Georg von Bunge: materjale Õpetatud Eesti Seltsi konverentsilt 200 aastat prof. Friedrich Georg von Bunge (1802–1897) sünnist Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis 27. aprillil 2002. Koostajad Tiit Rosenberg ja Marju Luts. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006
 12. Vene aeg Eestis: uurimusi 16. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi alguseni. Koostanud Tõnu Tannberg. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2006.

Indrek Jürjo, Andres Kasekamp, Mait Kõiv. Eesti ajalookirjanduse aastapreemia 2006. – Tuna 2007, nr 2, lk 139–141
Jaakko Hallas. Helme elutöö kroon. – Sirp,
4. mai 2007