Rahvusarhiiv

Ava otsing

2017

Parimaks 2017. aastal ilmunud ajalooraamatuks hinnatud «Rektor Hans Kruus» ja Jüri Kivimäe laureaadidiplom. Foto: Helina Tamman

Preemia kuulutati välja Pärnu muuseumis 8. juunil 2018. aastal.

Preemiale oli nomineeritud seitseteist 2017. aastal ilmunud ajalooteost. Nende hulgast selgitas silmapaistvaimat välja kolmeliikmeline komisjon, koosseisus Jaak Kangilaski, Inna Põltsam-Jürjo ja Aigi Rahi-Tamm.

 • Eero Epner. Konrad Mägi, Tallinn: Sperare, 2017
 • Eesti kunsti ajalugu. 3, 1770–1840. Koostaja ja toimetaja Juhan Maiste. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2017
 • Heidi Heinmaa. Muusikaelu Tallinnas 18. sajandil. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2017
 • Heiki Pärdi. Eesti argielu. Teekond moodsasse maailma. [Tallinn]: Tänapäev, 2017
 • Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Eestisse: Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1937–1938). Koostanud ja toimetanud Tatiana Benfoughal, Olga Fišman, Heiki Valk. Tartu: Tartu Ülikool, ajaloo ja arheoloogia instituut; Seto Instituut, 2017
 • Juhan Maiste, Anu Ormisson-Lahe, Mariann Raisma. Johann Wilhelm Krause 1757–1828. Tartu Ülikooli ansambel valgustusajastul. The University of Tartu ensemble in the age of enlightenment. [Tartu]: Tartu Ülikool, 2017
 • Jüri Kivimäe. Rektor Hans Kruus. Tallinn: Aasta Raamat OÜ, 2017
 • Keskaegsest kaupmehemajast muuseumiks. Tallinna Linnamuuseum 80. From medieval merchant’s house into a museum. Tallinn City Museum 80. Koostaja ja toimetaja Pia Ehasalu. Tallinn: Tallinna Linnamuuseum, 2017
 • Kopli sonaat. Vene-Balti laevatehas. Oliver Orro, Robert Treufeldt, Maris Mändel. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2017
 • Kroonikast epitaafini. Eesti- ja Liivimaa varauusaegsest haridus- ja kultuurielust. Koostanud Katre Kaju. (Rahvusarhiivi toimetised, 1 (32).) Tartu: Rahvusarhiiv, 2017
 • Marika Mägi. Viikingiaegne Eesti: maa, asjad ja inimesed ajastu risttuultes. Tallinn: Argo, 2017
 • Mati Mandel. Maidla muinaskalmistu saladused. Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum, 2017
 • Mihkel Mäesalu. Liivimaa ja Püha Rooma keisririik 1199–1486 (doktoritöö). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017
 • Natuuri rikkus. Loodusläheduse idee ja Düsseldorfi maalikoolkond. Koostaja Tiina Abel. Tallinn: Kumu kunstimuuseum, 2017
 • Randar Tasmuth, Anne Burghardt, Thomas-Andreas Põder. Reformatsioon 500 — vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut, 2017
 • Tõnno Jonuks, Kristiina Johanson. 101 Eesti arheoloogilist leidu, Tallinn: Varrak, 2017
 • Ülli Kont, Anu Randmaa, Inna Raud. Pärnumaa rahvarõivad. Türi: Saara kirjastus, 2017

Jaak Kangilaski, Inna Põltsam-Jürjo, Aigi Rahi-Tamm. Monograafiate aasta Eesti ajalookirjanduses. – Tuna 2018, nr 3, lk 150–155