Rahvusarhiiv

Ava otsing

2017

Parimaks 2017. aastal ilmunud ajalooraamatuks hinnatud «Rektor Hans Kruus» ja Jüri Kivimäe laureaadidiplom. Foto: Helina Tamman

Preemia kuulutati välja Pärnu muuseumis 8. juunil 2018. aastal.

Preemiale oli nomineeritud seitseteist 2017. aastal ilmunud ajalooteost. Nende hulgast selgitas silmapaistvaimat välja kolmeliikmeline komisjon, koosseisus Jaak Kangilaski, Inna Põltsam-Jürjo ja Aigi Rahi-Tamm.

Eero Epner. Konrad Mägi, Tallinn: Sperare, 2017
Eesti kunsti ajalugu. 3, 1770–1840. Koostaja ja toimetaja Juhan Maiste. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2017
Heidi Heinmaa. Muusikaelu Tallinnas 18. sajandil. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2017
Heiki Pärdi. Eesti argielu. Teekond moodsasse maailma. [Tallinn]: Tänapäev, 2017
Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Eestisse: Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1937–1938). Koostanud ja toimetanud Tatiana Benfoughal, Olga Fišman, Heiki Valk. Tartu: Tartu Ülikool, ajaloo ja arheoloogia instituut; Seto Instituut, 2017
Juhan Maiste, Anu Ormisson-Lahe, Mariann Raisma. Johann Wilhelm Krause 1757–1828. Tartu Ülikooli ansambel valgustusajastul. The University of Tartu ensemble in the age of enlightenment. [Tartu]: Tartu Ülikool, 2017
Jüri Kivimäe. Rektor Hans Kruus. Tallinn: Aasta Raamat OÜ, 2017
Keskaegsest kaupmehemajast muuseumiks. Tallinna Linnamuuseum 80. From medieval merchant’s house into a museum. Tallinn City Museum 80. Koostaja ja toimetaja Pia Ehasalu. Tallinn: Tallinna Linnamuuseum, 2017
Kopli sonaat. Vene-Balti laevatehas. Oliver Orro, Robert Treufeldt, Maris Mändel. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2017
Kroonikast epitaafini. Eesti- ja Liivimaa varauusaegsest haridus- ja kultuurielust. Koostanud Katre Kaju. (Rahvusarhiivi toimetised, 1 (32).) Tartu: Rahvusarhiiv, 2017
Marika Mägi. Viikingiaegne Eesti: maa, asjad ja inimesed ajastu risttuultes. Tallinn: Argo, 2017
Mati Mandel. Maidla muinaskalmistu saladused. Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum, 2017
Mihkel Mäesalu. Liivimaa ja Püha Rooma keisririik 1199–1486 (doktoritöö). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017
Natuuri rikkus. Loodusläheduse idee ja Düsseldorfi maalikoolkond. Koostaja Tiina Abel. Tallinn: Kumu kunstimuuseum, 2017
Randar Tasmuth, Anne Burghardt, Thomas-Andreas Põder. Reformatsioon 500 — vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut, 2017
Tõnno Jonuks, Kristiina Johanson. 101 Eesti arheoloogilist leidu, Tallinn: Varrak, 2017
Ülli Kont, Anu Randmaa, Inna Raud. Pärnumaa rahvarõivad. Türi: Saara kirjastus, 2017

Jaak Kangilaski, Inna Põltsam-Jürjo, Aigi Rahi-Tamm. Monograafiate aasta Eesti ajalookirjanduses. – Tuna 2018, nr 3, lk 150–155