Liigu põhisisu juurde

2001

Preemia kuulutati välja 17. mail 2002. aastal Riigiarhiivi Madara tänava arhiivihoone pidulikul avamisel.
Ekspertkomisjon hindas ülekaalukalt parimaks
2001. aastal ilmunud eestikeelseks ajalooraamatuks Enn Küngi «Rootsi majanduspoliitika Narva kaubanduse küsimuses 17. sajandi teisel poolel».

Korraldaja Ajaloo Instituut.

Ekspertkomisjon: Ants Hein, Aivar Kriiska, Tõnu Tannberg, Veiko Berendsen

Konkursile esitatud raamatud:

 1. Tiina Kala. Euroopa kirjakultuur hiliskeskaegsetes õppetekstides. Tallinna dominiiklase David Sliperi taskuraamat. Tallinn: Tallinna Linnaarhiiv, 2001
 2. Mart Kalm. Eesti 20. sajandi arhitektuur. Tallinn: Prisma Prindi Kirjastus, 2001
 3. Toomas KarjahärmVäino Sirk. Vaim ja võim. Eesti haritlaskond 1940. Tallinn: Argo, 2001
 4. Enn Küng. Rootsi majanduspoliitika Narva kaubanduse küsimuses 17. sajandi teisel poolel. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2001
 5. Silvia Laul. Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas (500 e. Kr. – 500 p.Kr.). (Muinasaja teadus. 9; Õpetatud Eesti Seltsi kirjad. 7). Tallinn: [Ajaloo Instituut], 2001
 6. Lea Leppik. Rektor Ewers. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2001
 7. Jaanus Plaat. Usuliikumised, kirikud ja vabakogudused Lääne- ja Hiiumaal. Usuühenduste muutumisprotsessid 18. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi lõpuni. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2001
 8. Aivar Põldvee. Pakri rootslaste kaebused Karl XI-le 1684. aastal. Muutuste aeg Harju-Madise ja Risti kihelkonnas. (Harjumaa uurimusi. 4). Keila: Harjumaa Muuseum, 2001
 9. Tiiu Reimo. Raamatukultuur Tallinnas 18. sajandi teisel poolel. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus, 2001
 10. Ago Rullingo. Muhumaa: loodus, aeg, inimene. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2001
 11. Andres Tvauri. Muinas-Tartu. Uurimusi Tartu muinaslinnuse ja asula asustusloost (Muinasaja teadus. 10). Tartu-Tallinn: [Teaduste Akadeemia Kirjastus], 2001
 12. Diarium. Johann Voldemar Jannseni Pärnu päevik. Das Pernauer Tagebuch von Johann Woldemar Jannsen. Koostanud ja kommenteerinud Heli LaanekaskInge LaurikMalle Salupere. Pärnu: Pärnu Muuseum, 2001
 13. Muinasaja loojangust omariikluse läveni. Pühendusteos Sulev Vahtre 75. sünnipäevaks. Koostanud Andres Andresen. Tartu: Ajalookirjanduse Sihtasutus Kleio, 2001
 14. Pärnu linna ajaloo allikad 16. sajandini. Quellen zur Geschichte der Stadt Pernau 16. Jahrhundert. Koostanud ja kommenteerinud Inna PõltsamAldur Vunk. Pärnu: Pärnu Muuseum, 2001

Ants Hein. 2001. aasta Eesti ajalookirjanduse preemia Enn Küngile. – Tuna 2002, nr 3, lk 142–143