Rahvusarhiiv

Ava otsing

2018

Ajalookirjanduse aastapreemia 2018 kuulutati välja 28. mail 2019. aastal Eesti Ajaloomuuseumis.
Preemia pälvis Heino Arumäe.

Ekspertkomisjon: Anu Mänd Tallinna ülikoolist, Andres Andresen ja Marten Seppel Tartu ülikoolist ning Mari-Leen Tammela Eesti Ajaloomuuseumist, komisjoni esimees eelmise aasta laureaat Jüri Kivimäe

Aastapreemia võistlusele oli nomineeritud seitseteist 2018. aastal ilmunud ajalooteost:

 • Toomas Karjahärm, Ago Pajur. Konstantin Päts. Poliitiline biograafia, kd. 1-2. Tartu: Rahvusarhiiv, 2018
 • Eero Medijainen. Raudse eesriide lõimed. Propaganda, avalik arvamus ja Baltikum 1939-1944. Tallinn: SE&JS, 2018
 • Valter Lang. Läänemeresoome tulemised. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018
 • Tartu toomkirik. Katedraal. Raamatukogu. Muuseum. Koostanud Mariann Raisma, Krista Andreson. Tartu: Tartu Ülikooli Muuseum, 2018
 • Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem. Ajalugu pildis – pilt ajaloos. Näitus Kumu kunstimuuseumis 16.03.-05.08.2018. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2018
 • Ruth Rajamaa. Katkenud laul: Pirita klooster 1407–1607. Tallinn: Argo, 2018
 • Enn Tarvel. Eesti rahva lugu. Tallinn: Varrak, 2018
 • Heino Arumäe. Eesti ja Soome: sõjast sõjani. Tallinn: Argo, 2018
 • Kersti Taal. Õpetatud Eesti Seltsi ajalugu. [Tallinn:] Argo 2018
 • Haridusministeeriumi sajand: 1918–2018. Koostanud Liivi Uuet. Tartu: Rahvusarhiiv, 2018
 • Uutmoodi ja paremini! Rahvusarhiivi toimetised, 2 (33). Koostanud Katre Kaju. Tartu: Rahvusarhiiv, 2018
 • Meelis Saueauk, Helen Rohtmets-Aasa. Riigikantselei 1918–2018. Tartu: Rahvusarhiiv, 2018
 • Ivar Leimus, Mauri Kiudsoo, Gunnar Haljak. Sestertsist sendini. 2000 aastat raha Eestis. [Tallinn]: Äripäev, 2018
 • Ants Hein. Vanaaja pulm. Valitud tekste ja pilte 16. sajandi keskpaigast 19. aastasaja viimase veerandini. [Tallinn]: Tänapäev, 2018
 • Mai Levin. Alguses olid… Köler ja Weizenberg. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2018
 • Tiina-Mall Kreem, Triin Siiner. Rahakunst ja Eesti 1918–2018 = The art of money and Estonia. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2018
 • Kaarel Antons, Kalle Voolaid. Eesti spordi lugu. Tartu: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, 2018

Juubeliaasta Eesti ajalookirjanduses. – Tuna 2019, nr 3, lk 140–144