Liigu põhisisu juurde

2005

2005. aasta parim eestikeelne ajalooraamat — «Eesti ajalugu, VI» — selgus 7. aprillil 2005 Ajalooarhiivis.

«Eesti ajaloo» kuues köide — tegevtoimetajad Ago Pajur ja Tõnu Tannberg ning peatoimetaja Sulev Vahtre — on selles sarjas ilmunutest teine. «Eesti ajalugu» on pigem traditsioonilise ülesehituse ja käsitlusviisiga. Arvestades tõsiasja, et Eestis on 20. sajandi teaduslik uurimine võimalik olnud vaevalt paar aastakümmet, on teos oluline vahekokkuvõte olemasoleva teadmise kaardistajana ja suunaandjana edasisele uurimistööle. Komisjon otsustas Eesti ajalookirjanduse aastapreemiaga autasustada VI köite autorite söakust üldistavalt käsitleda kontroversset ja kergesti vaidlustatavat lähiajalugu. Preemiat andes pidas žürii eelkõige silmas koguteose poliitilise ajaloo osade head teaduslikku taset ning tasakaalustatud käsitlusviisi. Veidi negatiivsema poole pealt nimetas žürii sotsiaalajaloo käsitlemist ja sedagi, et mõned raamatu osad mõjusid liiga õpiklikuna ega olnud samal tasemel kogumiku teiste peatükkidega.

Ekspertkomisjoni kuulusid Indrek Jürjo, Indrek Kuuben, Mati Laur (esimees) ja Kari Tarkiainen.

2005. aasta parima ajalooraamatu preemiale kandideerisid:

  1. Andres Adamson. Hertsog Magnus 1540–1583. Tema elu ja aeg. Tallinn: Argo, 2005
  2. Toomas Karjahärm, Helle-Mai Luts. Kultuurigenotsiid Eestis. Kunstnikud ja muusikud 1940–1953. Tallinn: Argo, 2005
  3. Eesti kunsti ajalugu 2. Peatoimetaja Krista Kodres. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2005
  4. Ene Kõresaar. Elu ideoloogiad. Kollektiivne mälu ja autobiograafiline minevikutõlgendus eestlaste elulugudes. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2005
  5. Mart Laar. Äratajad. Rahvuslik ärkamisaeg Eestis 19.sajandil ja selle kandjad. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2005
  6. Kersti Lust. Pärisorjast päriskohaomanikuks. Talurahva emantsipatsioon eestikeelse Liivimaa kroonukülas 1819–1915. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2005
  7. Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Peatoimetaja Sulev Vahtre, tegevtoimetajad Ago PajurTõnu Tannberg. Tartu: Ilmamaa, 2005
  8. Tõnu Raid. Eesti teedevõrgu kujunemine. Tallinn: Punnpaap, 2005
  9. Andres Tvauri. Eesti hilisrauaaja savinõud (11. sajandist 13. sajandi keskpaigani). Latestt iron age pottery in Estonia (from the 11th century to the middle of the 13th century). Muinasaja teadus. 16. Tartu, Tallinn: Kleio, 2005
  10. Aldur VunkJeesus läks maal kõndimaie. Ristisõjad ja palverännakud Eesti keskajal. Tallinn: Argo, 2005

Indrek Jürjo, Indrek Kuuben, Mati Laur, Kari Tarkiainen. Üheteistkümnes Eesti ajalookirjanduse aastaauhind. – Tuna 2006, nr 2, lk 148–149
Indrek Jürjo, Indrek Kuuben, Mati Laur, Kari Tarkiainen. Eesti ajalookirjanduse aastapreemia anti «Eesti ajaloo» kuuendale köitele. – Sirp, 14. aprill 2006