Liigu põhisisu juurde

2016

Eesti 2016. aasta ajalookirjanduse aastapreemia kuulutati välja 26. mail 2017 Tallinna linnaarhiivis. Preemia pälvis «Eesti kunsti ajalugu. 6», 2. osa, koostaja ja toimetaja Jaak Kangilaski.

Ekspertkomisjon: Aivar Põldvee, Tiit Rosenberg, Heiki Valk

Eesti ajalookirjanduse aastapreemia 2016 konkursile esitatud raamatud:

 1. Jaak Pihlak, Mati Strauss, Ain Krillo. Eesti Vabaduse Risti kavalerid. Viljandi: Vabadussõja Ajaloo Selts, Viljandi Muuseum, 2016
 2. Garel Püüa, Ragnar Nurk, Tõnu Sepp. Kastellist kindluseks. Kuressaare linnus-kindluse ehituslugu uute väliuuringute valguses. Kuressaare: Saaremaa Muuseum, Argo, 2016
 3. Esimene maailmasõda ja Eesti, II. Koostanud Tõnu Tannberg. Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 24 (31). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2016
 4. Eesti kunsti ajalugu 1940–1991. 6. köide, II osa. Koostaja Jaak Kangilaski. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2016
 5. Rode altar lähivaates. Koostajad Hilkka Hiiop, Merike Kurisoo. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2016
 6. Elnara Taidre. Mudel, metafoor, mäng: omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse kontekstis. Doktoritöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2016
 7. Mihkel Karu, Priit Lätti, Teele Saar. Jäämurdja Suur Tõll. Tallinn: Argo kirjastus, 2016
 8. Inna Raud. Vändra kihelkonna rahvariided. Türi: Saara kirjastus, 2016
 9. Mauri Kiudsoo. Viikingiaja aarded Eestist: idateest, rauast ja hõbedast. Tallinn: Äripäev, 2016
 10. Raimo Pullat. Tallinlase asjademaailm valgustussajandil. Tallinn: Estopol, 2016
 11. Ester Bardone, Anu Kannike, Inna Põltsam-Jürjo, Ulrike Plath. 101 Eesti toitu ja toiduainet.  Tallinn, Varrak, 2016
 12. Aadu Must. Muutugu ja kadugu!  Baltisakslased ja Esimene maailmasõda. Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016
 13. Mait Kõiv, Märt Läänemets, Linnart Mäll, Üllar Peterson. Maailma ajalugu. III osa. Islamimaailm. Lõuna-, Ida- ja Sise-Aasia maad. Ameerika muistsed tsivilisatsioonid Aafrika rahvad ja riigid. Tallinn: Koolibri, 2016
 14. Ants Hein. Stenhus’id, arh’id, torn’d …. Eesti mõisaarhitektuuri vanem kihistus. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, Tallinn, 2016
 15. Konfessioon ja kirjakultuur. Koostanud Piret Lotman. Eesti Rahvusraamatukogu toimetised nr 15, Tallinn, 2016

Aivar Põldvee, Tiit Rosenerg, Heiki Valk. Eesti ajalookirjanduse 2016. aasta aastapreemia «Eesti kunsti ajalugu 1940–1991, 6. köide, II osa». – Tuna 2017, nr 3, lk 142–146