Liigu põhisisu juurde

2002

Sisukamaks ja kaunimaks 2002. aastal ilmunud ajalooraamatuks hindas ekspertkomisjon Valter Langi koostatud ja toimetatud Muinasaja teaduse 11. numbri «Keskus – tagamaa – ääreala. Uurimusi asustushierarhia ja võimukeskuste kujunemisest Eestis». Artiklite autorid: Mare Aun, Villu Kadakas, Tiina Kala, Aivar Kriiska, Valter Lang, Ain Lavi, Heidi Luik, Marika Mägi, Jaak Mäll, Anton Pärn, Andres Tvauri, Gurly Vedru

Eesti ajalookirjanduse aastapreemia 2002 kuulutati välja 28. veebruaril 2003. aastal Ajalooarhiivis.

Ekspertkomisjon:
ajaloodoktorid Aivar Jürgenson, Enn Küng, Tõnu Tannberg ja Heiki Valk

Konkursile esitatud raamatud:

  1. Keskus – tagamaa – ääreala. Uurimusi asustushierarhia ja võimukeskuste kujunemisest Eestis. Koostanud ja toimetanud Valter Lang. Muinasaja teadus, 11. Tallinn-Tartu, 2002
  2. 200 aastat ülikooli taasavamisest Tartus. Koostanud Lea Leppik. Ajalooline Ajakiri 1/2 (116/117). Ajalookirjanduse Sihtasutus Kleio, 2002
  3. Jüri Kermik. A. M. Luther 1877–1940. Materjalist võrsunud vormiuuendus. Tallinn: Sild, 2002
  4. Maris Männik-Kirme. Karl Leichter. Eesti muusikateaduse suurmees. Tallinn: Sild, 2002
  5. Inna Põltsam. Söömine ja joomine keskaegses Tallinnas. Tallinn: Argo, 2002
  6. Anti Selart. Liivimaa ja Vene 13. sajandil. Uurimus poliitilisest ajaloost. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002
  7. Jaan Tamm. Eesti keskaegsed kloostrid. Medieval Monasteries of Estonia. Tallinn: Eesti Enstüklopeediakirjastus, 2002
  8. Andres TvauriAivar Kriiska. Eesti muinasaeg. Tallinn: Avita, 2002
  9. Vladimir Sergejev, David Vseviov. Venemaa – lähedane ja kauge. Aegade algusest kuni Vassili III-ni. Tallinn: Valgus, 2002

Heiki Valk. 2002. aasta ajalookirjanduse aastapreemia konkursist. – Tuna 2003, nr 2, lk 154–156