Liigu põhisisu juurde

1997

Komisjon tunnistas parimaks eestikeelseks ajalooraamatuks 1997. aastal Toomas Karjahärmi ja Väino Sirki «Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 1850–1917».

Konkursi korraldas Riigiarhiiv.

Ekspertkomisjon:
ajaloodoktorid Ea Jansen, Helmut Piirimäe, Evald Tõnisson ja Tõnu Tannberg

Konkursile esitatud raamatud:

  1. Toomas Karjahärm, Väino Sirk. Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 1850–1917. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1997
  2. Eero Medijainen. Saadiku saatus. Välisministeerium ja saatkonnad 1918–1940. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1997
  3. Otto Wilhelm Masingu kirjad Johann Heinrich Rosenplänterile 1814–1832. Die Briefe von Otto Wilhelm Masing an Johann Heinrich Rosenplänter, 1814–1832. 4. kd,
    1824–1832. Kirjad 216–283. Koostanud Leo AnveltEva AaverHeli LaanekaskAbel Nagelmaa. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1997
  4. Eesti ja Soome suhted 1920–1925. Dokumentide kogumik. Ad Fontes. 1. Koostanud Heino Arumäe. Tallinn: Umara, 1997

Selgus parim ajalooteos. – SL, 28. veebruar 1998