Rahvusarhiiv

Ava otsing

2021

2021. aasta parim ajalooteos kuulutati välja 17. juunil 2022 Tartu laulupeomuuseumis. Kolmeliikmeline ekspertkomisjon valis võitjaks Toomas Karjahärmi raamatu «Vene impeeriumi parlament ja Baltikum 1906–1917».

Hindamiskomisjoni kuulusid tänavu TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi programmijuht Janet Laidla, Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi vanemteadur Mari-Leen Tammela ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Ivo Juurvee.

Ajalookirjanduse aastapreemiale oli esitatud 17 eelmise aasta jooksul ilmunud ajalooraamatut – artiklikogumikke, allikapublikatsioone, monograafiaid ja teemakokkuvõtteid:

 1. Priit Rohtmets. Friedrich Akel — silmaarst, diplomaat, riigimees. (Riigivanemad.) Tartu: Rahvusarhiiv, 2021
 2. Siberis. Vangistuses ja asumisel. Koostanud Aigi Rahi-Tamm, Lauri Suurmaa, eessõna Mart Laar. Tallinn: Grenader, 2021
 3. Eesti sõjaajalugu. Valitud peatükke Vabadussõjast tänapäevani. Koostanud Tõnu Tannberg. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2021
 4. Kultuur ja rahvas. Mälestusteos Ea Jansenile. Koostanud Inna Põltsam-Jürjo, Jüri Kivimäe. Tartu: Rahvusarhiiv, 2021
 5. Piiri peal. Võim, usk ja kirjasõna siin- ja sealpool Rootsi aega. Koostanud Katre Kaju. (RA toimetised, 4 (35).) Tartu: Rahvusarhiiv, 2021
 6. Odette Kirss. Rakvere elanikud kreisilinna aastail 17831917. Rakvere: Virumaa Muuseumid, 2021
 7. Kirik, keel ja kool. Haridusideed varauusaegsel Liivi- ja Eestimaal. Koostanud Piret Lotman. (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised, 17. A, Raamat ja aeg, 6). Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2021
 8. Jaan Kross. Kallid krantsid. Kirjad vangilaagritest ja asumiselt Siberis 19461954. Koostanud ja kommenteerinud Eerik-Niiles Kross. Tallinn-Tartu-Brüssel: Eesti Üliõpilaste Seltsi Kirjastus, 2021
 9. Toomas Karjahärm. Vene impeeriumi parlament ja Baltikum 19061917. Tallinn: Argo, 2021
 10. Balti kirjakultuuri ajalugu, 1. Keskused ja kandjad. Koostanud Liina Lukas. Tartu: TÜ kirjastus, 2021
 11. Anne Ruussaar. Klaasimeistrid. Eesti klaasitööstuste ajalugu ja toodang. Tallinn: Äripäev, 2021
 12. Aldur Vunk. Entsüklopeediline muuseum. Pärnu muuseum 125. Pärnu: Pärnu Muuseum, 2021
 13. Heiki Pärdi. Eesti talu. Uuem taluarhitektuur 18501950. Tallinn: Tammerraamat, 2021
 14. Urmas Dresen, Teele Saar. Mereriik Käsmu. Tallinn: Eesti Meremuuseum, 2021
 15. Ken Ird. Koori sisse minek. Tartu Ülikooli kammerkoori ajalugu. Tartu: Tartu Ülikooli kammerkoor, 2021
 16. René Levoll. Automotokroonika. Tsaariaeg. Eesti- ja Liivimaa kubermang. Tallinn: [R. Levoll], 2021
 17. Vald. Talurahva omavalitsus 1866–1918. Allikapublikatsioon. Koostanud Ülle Tarkiainen. Tartu: Rahvusarhiiv, 2021