Liigu põhisisu juurde

2010

Parim 2010. aastal ilmunud eestikeelne ajalooraamat kuulutati välja 14. mail 2011 Koidula muuseumis Pärnus.

Preemia pälvis esmakordselt kunstiajaloo alane teos — Eesti Kunstiakadeemia välja antud «Eesti kunsti ajaloo» V köide. Köite on koostnud Mart Kalm.

Ekspertkomisjon: Inna Jürjo (esimees), Andres Kasekamp, Art Leete

2010 aasta ajalookirjanduse aastapreemia kandidaadid:

 1. Mati Mandel. Kogu tõde Hirmus-Antsust? Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum, 2010
 2. Mati Kröönström. Kaptenite ja leitnantide sõda. Eesti sõjaväe juhtkoosseis Vabadussõjas 1918-1920. Tallinn: Tänapäev, 2010
 3. Jaak Pihlak. Karutapjad ja Vabaduse Risti vennad. Viljandi Muuseum, 2010
 4. Eesti ajalugu, V. Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Tegevtoimetajad Toomas Karjahärm ja Tiit Rosenberg, peatoimetaja Sulev Vahtre. Tartu: Ilmamaa, 2010
 5. Sõja ja rahu vahel, II. Esimene punane aasta: okupeeritud Eesti julgeolekupoliitiline olukord sõja alguseni. Toimetaja Meelis Maripuu, peatoimetaja Enn Tarvel. Tallinn: S-Keskus, 2010
 6. Eesti kunsti ajalugu, V. 1900–1940. Koostaja Mart Kalm. Tallinn: Kultuurileht, 2010
 7. Valter LangAin MäesaluAndres TvauriHeiki ValkAivar KriiskaMarge KonsaMari LõhmusEster OrasHelena KaldreMartin Malve. Arheoloogia lugu Tartu Ülikoolis 1920-2010/ The Story of Archaeology at the University of Tartu 1920-2010. Tartu: TÜ Ajaloo ja arheoloogia instituut, 2010
 8. Jaan Poska oma ja meie ajas. Artikleid ja mälestusi. Peatoimetaja Küllo Arjakas, tegevtoimetaja Anne Velliste. Tallinn: Konstantin Pätsi Muuseum, 2010
 9. Eesti kooli ajalugu, II. 1860. aastaist 1917. aastani. Koostaja ja toimetaja Endel Laul, toimetaja Veronika Varik. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2010
 10. Vene impeerium ja Baltikum. Venestus, rahvuslus ja moderniseerimine 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses, II. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised. 18 (25)). Koostanud Tõnu TannbergBradley Woodworth. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2010
 11. Aivar Põldvee. Bengt Gottfried Forselius ja rahvahariduse lätted Eesti- ja Liivimaal. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010
 12. Jüri KuuskemaaAleksandra MurreMart KalmKadi Polli. Kadriorg: lossi lugu. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2010
 13. Ilusad asjad. Tähelepanuväärseid leide Eesti arheoloogiakogudest. Koostanud Ülle Tamla. Muinasaja teadus. Tallinn: TLÜ Ajaloo Instituut, 2010
 14. Reigo RosenthalMarko Tamming. Sõda pärast rahu: Eesti eriteenistuste vastasseis Nõukogude luure ja põrandaaluste kommunistidega 1920-1924. Tallinn: SE & JS, 2010
 15. Tiina-Mall Kreem. Viisipäraselt ehitatud: luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal (1855-1881). (Dissertationes Academiae Artium Estoniae, 5.) Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2010
 16. Mart LaarPeep PillakHain RebasMeelis Saueauk. Soomepoisid: võitlus jätkub: II maailmasõjas Soome armees võidelnud Eesti vabatahtlike ajalugu 1939-2010. [Tallinn]: Grenader, 2010
 17. Tõnis Liibek. Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid, 24.) Tallinna Ülikool, 2010
 18. Pärnumaa. 2. Loodus. Aeg. Inimene (Ajalugu, keel, pärimuskultuur). Koostanud Pärnu Muuseum. Peatoimetaja Aldur Vunk. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2010

Peep Pillak. Ajalookirjanduse aastapreemia 2010. — Eesti Elu, 16. mai 2011
Maris Meiesaar. Parim ajalooraamat 2010: Mart Kalmu «Eesti kunsti ajalugu V. 1900–1940». — Eesti Päevaleht, 17. mai 2011
Inna Jürjo, Andres Kasekamp, Art Leete. Eesti ajalookirjanduse külluslik aasta. — Tuna 2011, nr 3, lk 146–148