Rahvusarhiiv

Ava otsing

2010

Parim 2010. aastal ilmunud eestikeelne ajalooraamat kuulutati välja 14. mail 2011 Koidula muuseumis Pärnus.

Preemia pälvis esmakordselt kunstiajaloo alane teos — Eesti Kunstiakadeemia välja antud «Eesti kunsti ajaloo» V köide. Köite on koostnud Mart Kalm.

Ekspertkomisjon: Inna Jürjo (esimees), Andres Kasekamp, Art Leete

2010 aasta ajalookirjanduse aastapreemia kandidaadid:

 • Mati Mandel. Kogu tõde Hirmus-Antsust? Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum, 2010
 • Mati Kröönström. Kaptenite ja leitnantide sõda. Eesti sõjaväe juhtkoosseis Vabadussõjas 1918-1920. Tallinn: Tänapäev, 2010
 • Jaak Pihlak. Karutapjad ja Vabaduse Risti vennad. Viljandi Muuseum, 2010
 • Eesti ajalugu, V. Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Tegevtoimetajad Toomas Karjahärm ja Tiit Rosenberg, peatoimetaja Sulev Vahtre. Tartu: Ilmamaa, 2010
 • Sõja ja rahu vahel, II. Esimene punane aasta: okupeeritud Eesti julgeolekupoliitiline olukord sõja alguseni. Toimetaja Meelis Maripuu, peatoimetaja Enn Tarvel. Tallinn: S-Keskus, 2010
 • Eesti kunsti ajalugu, V. 1900–1940. Koostaja Mart Kalm. Tallinn: Kultuurileht, 2010
 • Valter LangAin MäesaluAndres TvauriHeiki ValkAivar KriiskaMarge KonsaMari LõhmusEster OrasHelena KaldreMartin Malve. Arheoloogia lugu Tartu Ülikoolis 1920-2010/ The Story of Archaeology at the University of Tartu 1920-2010. Tartu: TÜ Ajaloo ja arheoloogia instituut, 2010
 • Jaan Poska oma ja meie ajas. Artikleid ja mälestusi. Peatoimetaja Küllo Arjakas, tegevtoimetaja Anne Velliste. Tallinn: Konstantin Pätsi Muuseum, 2010
 • Eesti kooli ajalugu, II. 1860. aastaist 1917. aastani. Koostaja ja toimetaja Endel Laul, toimetaja Veronika Varik. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2010
 • Vene impeerium ja Baltikum. Venestus, rahvuslus ja moderniseerimine 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses, II. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised. 18 (25)). Koostanud Tõnu TannbergBradley Woodworth. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2010
 • Aivar Põldvee. Bengt Gottfried Forselius ja rahvahariduse lätted Eesti- ja Liivimaal. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010
 • Jüri KuuskemaaAleksandra MurreMart KalmKadi Polli. Kadriorg: lossi lugu. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2010
 • Ilusad asjad. Tähelepanuväärseid leide Eesti arheoloogiakogudest. Koostanud Ülle Tamla. Muinasaja teadus. Tallinn: TLÜ Ajaloo Instituut, 2010
 • Reigo RosenthalMarko Tamming. Sõda pärast rahu: Eesti eriteenistuste vastasseis Nõukogude luure ja põrandaaluste kommunistidega 1920-1924. Tallinn: SE & JS, 2010
 • Tiina-Mall Kreem. Viisipäraselt ehitatud: luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal (1855-1881). (Dissertationes Academiae Artium Estoniae, 5.) Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2010
 • Mart LaarPeep PillakHain RebasMeelis Saueauk. Soomepoisid: võitlus jätkub: II maailmasõjas Soome armees võidelnud Eesti vabatahtlike ajalugu 1939-2010. [Tallinn]: Grenader, 2010
 • Tõnis Liibek. Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid, 24.) Tallinna Ülikool, 2010
 • Pärnumaa. 2. Loodus. Aeg. Inimene (Ajalugu, keel, pärimuskultuur). Koostanud Pärnu Muuseum. Peatoimetaja Aldur Vunk. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2010

Peep Pillak. Ajalookirjanduse aastapreemia 2010. — Eesti Elu, 16. mai 2011
Maris Meiesaar. Parim ajalooraamat 2010: Mart Kalmu «Eesti kunsti ajalugu V. 1900–1940». — Eesti Päevaleht, 17. mai 2011
Inna Jürjo, Andres Kasekamp, Art Leete. Eesti ajalookirjanduse külluslik aasta. — Tuna 2011, nr 3, lk 146–148